Skip to main content

​Varannan i arbete efter lyckat integrationsprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2018 13:36 CET

En färsk rapport från Samordningsförbundet Insjöriket som består av 5 kommuner, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan visar tydligt att man genom samordning av myndigheter och näringsliv ökar möjligheten för nya svenskar att integreras i samhället och komma ut i sysselsättning. Av de som deltagit i projektet Premiär Primär har nästan hälften fått arbete.

Målet för projektet Premiär Primär har varit att stötta nya svenskar men även nygamla svenskar som inte lyckats etablera sig i det svenska samhället. Projektet har även syftat till att öka hälsan samt kunskapen om välfärdssamhället hos deltagarna och även öka samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och frivillig sektor.

Projektet hade som mål att 40 procent av deltagarna ska ha arbete eller studier efter avslutat projekt, vilket har uppnåtts med råge. Av de deltagare som har deltagit så har närmare hälften fått arbete. 20 procent har nått studier och 13 procent har praktik.

- Många av deltagarna beskrev hur de fått lämna sina framtidsdrömmar i samband med flykten men att de i projektet fått möjlighet att forma nya drömmar. Med tanke på att flera i målgruppen endast kunde några enstaka ord svenska i början så är det ett fantastiskt resultat. Med hjälp av att samordna samhällets resurser har 75 procent av målgruppen flyttats mot egen försörjning, säger Charlotte Axelsson, förbundschef på Samordningsförbundet Insjöriket.

Projektet har även visat att det är ett lyckat koncept att man genom samverkan tar sig an de samhällsutmaningar Sverige står inför. Genom samverkan, som i det här fallet med Primär Fastighet, har man snabbt fått en väg in till näringslivet och arbete/praktik.

Genom att Samordningsförbundet har agerat språkrör och ibland ombud mot de nya svenskarna så har kunskapen om välfärdssystemet bland projektdeltagarna ökat.

Det har även framkommit att myndigheterna behöver ett ökat stöd för att validera kunskaper då det ofta fattas skriftlig dokumentation. Det har även visat sig att kommunerna arbetar ganska olika med frågorna och tillsammans med Arbetsförmedlingen behöver de stöd för att få ut de nya svenskarna i praktik eller i arbete. Även vården efterfrågar stöd och ökad kontakt med andra myndigheter för att de ska få praktik och arbete som i sin tur leder till bättre hälsa.

Hälsa har inte varit ett större problem bland deltagarna, men uppfattningen finns bland projektpersonalen att man inte gärna pratar om sin hälsa. Under 2018 kommer man arbeta vidare med hälsoaspekten.

- Vi är oerhört stolta över de fina resultat som projektet uppnått tack vare samverkan mellan många aktörer. Genom att den offentliga sektorn och näringslivet sida vid sida jobbat tillsammans har vi kunnat agera snabbt på de enskilda deltagarnas behov, vilket i sig är en framgångsfaktor, säger Ebba Bothén, utvecklingsledare på Samordningsförbundet Insjöriket.

Samordningsförbundet består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och förbundets fem medlemskommuner; Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås. Samordningsförbundet ska möjliggöra en snabbare återgång till arbete och etablering på arbetsmarknaden genom att finansiera gränsöverskridande samverkan.

Projektet finansieras med hjälp av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

- Ur ett kund och samhällsnytta perspektiv visar Samordningsförbundet Insjöriket ett fantastiskt resultat i projekt Premiär Primär med integrationen för deltagarna i vårt samhälle men framför allt att projektet gör en skillnad för individen, avslutar Johnny Öhman, styrelseordförande på Samordningsförbundet Insjöriket.

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.