Skip to main content

Behöver Sverige en Cancervårdsförsäkring?

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 09:53 CEST

För de patienter som hamnar rätt håller svensk cancervård hög klass, men tyvärr avlöser larmrapporterna varandra om patienter som far illa inom cancervården. Med en önskan om att fler ska ha bättre möjlighet att slåss mot sin cancer lanserar Alivia nu en cancervårdsförsäkring som ska stötta patienterna och avlasta den offentliga vården.

Den svenska cancervården står inför stora utmaningar med brist på bemanning, dålig samordning och avsaknad av jämlikhet i behandlingen av olika cancerformer. Det leder till att patienternas väntan på vård ibland hamnar långt utanför de föreskrivna riktlinjerna.


Stora ojämlikheter inom cancervården

Flera av grundarna av Alivia Cancervårdsförsäkring har arbetat inom sjuk- och cancervården samt har egen erfarenhet av familj och vänner som insjuknat i cancer. De flesta patienter får ett mycket bra omhändertagande men det går inte att blunda för att många av de drabbade far illa på olika sätt.

Trots de nationella riktlinjerna gällande standardvårdförlopp råder stor ojämlikhet inom den svenska cancervården. Samtidigt får den svidande kritik på flera områden från såväl cancerorganisationer som patientföreningar.

–Rapporterna nämner bland annat lång väntan på vård och att det kan ta 3–5 år innan alla onkologiska kliniker har uppnått samma policy för hur man använder nya godkända läkemedel, säger Kent Andersson, vd för Alivia.

Patientlagen har lett till försämringar

Patientens ställning tydliggörs av Patientlagen från 2015 men många cancerpatienter känner inte till sina rättigheter, som rätten till second opinion och att kunna söka planerad vård utomlands. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys slog 2017 fast att såväl tillgänglighet som information och delaktighet istället har försämrats.

Inga landsting lever idag upp till de nationella riktlinjerna för prostatabehandling där 9 av 10 patienter inte får sin prostataoperation i tid. Av patienter med bröstcancer får 6 av 10 inte sin primära behandling påbörjad inom de 28 dagar som riktlinjerna föreskriver.

Privata sjukvårdsförsäkringar har funnits länge och idag har 700 000 svenskar valt olika typer av försäkringslösningar genom sin arbetsgivare eller via sitt fackförbund.

– Om den offentliga vården lyckades uppfylla sina åtaganden skulle det inte finnas behov av varken privata sjukvårdsförsäkringar eller en cancervårdsförsäkring, säger Kent Andersson.

Skyddsnät utanpå den offentliga vården

På Alivia är man medveten om att idén med en cancervårdsförsäkring skulle mötas av kritik. Man anser att den ska ses som ett skyddsnät utanpå den offentliga vården som träder in för att stödja patienten när systemet inte fungerar och samtidigt avlasta den offentliga vården när den av olika skäl inte klarar av att leva upp till sina förpliktelser. Därför kan också priset hållas nere, försäkringen kostar från 49 kr/månad.

– Tittar man på hur vården fungerar för många cancerpatienter, istället för hur den borde fungera, så råder det inga tvivel om att en cancervårdsförsäkring behövs. Den borde välkomnas av såväl politiker som den offentliga sjukvården. Alla vill vi ju värna om patientens hälsa och trygghet, säger Kent Andersson.

Alivia bidrar till rätt vård inom garanterad tid

Cancervårdsförsäkringen gör en second opinion inom 10 dagar och patienten tilldelas en personlig vårdsamordnare. Ett nätverk av ledande oberoende specialister säkrar rätt diagnos och behandling.

Om en medicinskt godkänd diagnostik eller behandling inte kan ges i Sverige ersätter försäkringen även den. Vid långa väntetider samordnar Alivia vård i EU inom garanterad tid. Även psykologstöd, resekostnader och hjälp i hemmet ingår i försäkringen.

Om Alivia Nordic AB

Alivia lanserar en helt ny försäkring i Sverige, en cancersjukvårdsförsäkring. Försäkringen ger rätt till vård och stöd vid en cancerdiagnos. Vår vision är att alla ska ges möjlighet att få tillgång till den bästa kunskapen som finns inom cancervård och på detta sätt öka möjligheterna till ett långt liv med bra kvalitet. Du kan läsa mer om företaget på alivia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.