Skip to main content

Aller medias bokslut 2014/15: Omsättningen fortsatt stabil – extraordinära kostnader gav minusresultat.

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 11:46 CET

Aller medias resultat för räkenskapsåret 2014/15 visar att bolagets omsättning uppgår till 1 536 miljoner kronor, vilket är i nivå med föregående år. I en bransch som påverkas av vikande volymer för prenumerationer och lösnummer, har Aller media utvecklat affärerna med bibehållen omsättning och växande marknadsandelar.

Trots positiv utveckling inom flera områden visar Aller media ett negativt resultat på 109 miljoner kronor. Det beror på nedskrivning av det bokförda värdet av Frida förlag och kostnader vid införande av ett nytt prenumerationssystem. Exkluderat dessa engångsföreteelser hade resultatet för 2014/2015 varit i nivå med föregående år. VD Bodil Ericsson Torp räknar med positiva siffror redan i år.

– Att visa röda siffror är självklart inte tillfredsställande, säger VD Bodil Ericsson Torp. Men den underliggande affären går bättre än vad sifforna för förra året indikerar. På en vikande marknad fortsätter vi att ta marknadsandelar och vi utvecklas positivt digitalt och inom content marketing. Några av våra varumärken gjorde sina bästa resultat någonsin och vår prenumerationsaffär är fortsatt mycket stabil och har en god lönsamhet. Jag räknar med att vi redan i år är tillbaka på acceptabla vinstnivåer.

Verksamhetsutveckling under året
Den digitala affären betyder alltmer för branschen och Aller media. Under 2015 genomförde Aller media en av bolagets största kompetenssatsningar någonsin, där Hyper Island utbildade alla medarbetare inom det digitala området. Aller media satsade även på nya digitala annonsformat som programmatic guaranteed och native och var också bland de första mediehusen i Sverige att samarbeta med Facebook för Instant Articles.

Under hösten startades ett redaktionellt digitalt center som direkt gav resultat i väsentligt ökad trafik. Aller medias varumärken har idag 3,9 miljoner unika besökare i månaden. En satsning på content marketing, genom dotterbolaget Make Your Mark, har också varit framgångsrik. Bolaget ökade sin omsättning till 70 miljoner kronor och planerar för en kraftfull expansion under det kommande året. I december 2015 vann Make Your Mark silver på The International Content Marketing Awards 2015

Inom tidskrifter fortsätter Aller media att stärka sin position som marknadsledande med en marknadsandel på 52 procent*. Men tidningsmarknaden är fortsatt utmanande. Föregående år tappade marknaden i sin helhet drygt 4 procent i volym inom lösnummer. Aller media backar dock betydligt mindre, 2,3 procent, ** och fortsätter därmed att ta marknadsandelar.

Skriver ned investering i Frida Förlag
Enligt ett tidigare ingånget avtal år 2008, förvärvade Aller media AB resterande 50 procent av aktierna i Frida Förlag under 2015. Nedskrivningen av värdet på aktierna är 124 miljoner kronor, som direkt påverkar resultatet negativt. I och med förvärvet är Frida Förlag ett helägt dotterbolag till Aller media AB, med Anders Juhlin som VD. Bolaget har nyligen anställt en ny kommersiell förlagschef, Camilla Björkman, som kommer ansvara för förlagets fortsatta affärsutveckling inom framförallt den växande digitala och mobila affären.

Danska Aller Holding A/S, där svenska Aller media ingår, redovisar idag sitt resultat för det brutna räkenskapsåret 2014/2015, se här.

Efter räkenskapsårets utgång har Sven A Olsson avgått ur styrelsen.

* Upplaga TS total försäljning, 2014

** Nielsen, 12 mån tom v 52, 2015

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.