Skip to main content

Avtal om lokal lönebildning i telekombranschen klart med Unionen

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 12:30 CEST

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om lokal lönebildning i telekombranschen. Avtalet är ettårigt och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 2,6 procent för 2012.

Liksom förra avtalet innehåller det nya avtalet ingen siffersatt individgaranti, utan en modern lösning där arbetsgivaren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för de som inte når sina mål.

– Efter långdragna förhandlingar har vi äntligen landat i ett avtal med Unionen. Som helhet är vi nöjda med att vi kan fortsätta arbetet med lokal lönesättning inom telekombranschen, säger Kristina Karmestedt, förhandlingschef, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalet, som löper mellan den 1 april 2012 – 31 mars 2013, omfattar 110 företag som totalt har närmare 22 000 anställda.

Kontakt:

Kristina Karmestedt
förhandlingschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 35

Stefan Lennström
förhandlare/rådgivare, avtalsansvar Telekom
IT&Telekomföretagen
tfn: 070-345 69 66

Ellinor Bjennbacke
informationschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 076-801 00 88

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se. Följa också gärna vår blogg, www.tyckomit.se eller på Twitter @IToTelekom

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.