Skip to main content

Avtal tecknat mellan Almega Tjänsteföretagen och Fastighetsanställdas Förbund

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 20:36 CEST

Det nya kollektivavtalet avser bransch Fönsterputs och andra serviceföretag och ger samma lönehöjning som övriga avtal på arbetsmarknaden. De varslade stridsåtgärderna återkallas därmed av Fastighetsanställdas Förbund.

- Mot bakgrund av de utomordentligt omfattande och helt oproportionerliga stridsåtgärderna är det positivt att vi lyckades träffa ett avtal och att vi därmed kunde undvika att helt oskyldiga företag blev drabbade, säger Tommy Karlsson, förhandlare Almega Tjänsteföretagen.

Avtalet gäller för perioden 1 juni 2010 – 31 januari 2013 och löneökningarna sker i två steg, 11 oktober 2010 med 485 kronor och 1 juni 2011 med ytterligare 485 kronor.

Frågan om och i vilken omfattning städningsarbete ska kunna utföras har reglerats och säger att städningsarbete ska kunna utföras i begränsad omfattning. Nytt i avtalet är att det medger arbete på lördag och söndag. Även frågan om inhyrnng av personal har reglerats i överenskommelsen. 

Avtalet rör 32 företag med 456 anställda på deltid och heltid.

Medlare har varit Olle Hammarström och Lars-Bonny Ramstedt

För mer information:

www.almega.se

Örjan Lenárd
förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
tel. 08-762 68 92
mobil. 070 – 345 68 92


Tommy Karlsson
förhandlare Almega Tjänsteföretagen
mobil. 070-606 73 11

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.