Skip to main content

Konflikthot avvärjt för bevakningsbranschen

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2012 18:25 CEST

Almega Säkerhetsföretagen och Transportarbetareförbundet accepterade idag medlarbudet för säkerhetsföretagen. Därmed undanröjs hotet om en konflikt som skulle ha brutit ut natten mot tisdag.

– Vi är mycket nöjda med att ha träffat ett avtal och därmed undviker en konflikt som hotade att få väldigt stora konsekvenser både för branschen och för samhället i stort, säger Marcus Lindström branschansvarig på Almega Säkerhetsföretagen.

Joachim Källsholm, VD på Securitas Sverige och ordförande i avtalsdelegationen, säger att det var tufft, och betonar kraften i konfliktvarslet.

– Transports varsel hade riskerat omfattande störningar i flygtrafiken, säkerheten i bland annat Stockholm tunnelbana och stora störningar i kontanthanteringen. Vi menar att Transports varsel saknade proportioner. Vi är inte nöjda med de nivåer som avtalet innebär för branschen och innebär markanta höjningar före vissa avräkningsposter.

Avtalet är ettårigt och innebär en höjning av grundlönerna med 720 kronor samtidigt som lägstalönerna inte höjs i samma utsträckning.

– Trots den höga lönekostnadsökning det innebär för branschen kunde vi acceptera detta bud från medlarna som trots allt håller sig inom ramen för de avtal som redan träffats på arbetsmarknaden, 2,6 procent, säger Marcus Lindström.

För mer information:

Marcus Lindström
branschansvarig
Almega Säkerhetsföretagen
tfn: 070- 345 69 03

Karolina Sjöberg
förhandlare
Almega
tfn: 070-345 6971

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.