Skip to main content

Kraftigt konfliktvarsel från Fastighetsanställda

Pressmeddelande   •  Jun 10, 2013 17:19 CEST

Almega Serviceentreprenörerna har mottagit ett omfattande konfliktvarsel från Fastighetsanställdas Förbund. Från arbetsgivarsidan Almega reagerar man starkt på varslet och menar att det är oproportionerligt.

– Det är anmärkningsvärt att motparten uttryckligen säger att man inte accepterar det kostnadsmärke som är väl etablerat i årets avtalsrörelse, kommenterar Marcus Lindström, förhandlingschef på Almega Serviceentreprenörerna. Vi har erbjudit en uppgörelse som ligger väl i nivå med vad andra fackförbund fått, men Fastighets kräver mer.

Konflikten riktar sig mot främst kunderna inom svensk industri som redan tecknat kollektivavtal. Effekterna kan snabbt bli stora.

– Jag tycker att varslet visar bristande respekt för den ordning som gäller och är ett tydligt argument för att vi måste införa någon form av proportionalitetsregel i svensk lagstiftning, säger Almegas vd Jonas Milton

Kopia på varslet bifogas.

Almega Serviceentreprenörerna är en bransch- och arbetsgivarorganisation som organiserar cirka 1000 städ- och serviceföretag med över 50 000 anställda.

För mer information, kontakta:
Jonas Milton, vd Almega, 070-345 69 74
Marcus Lindström, förhandlingschef Almega Serviceentreprenörerna, 070-345 69 03


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.