Skip to main content

Nytt avtal mellan Almega, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och Unionen

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2012 21:16 CEST

Svenska Teknik&Designföretagen inom Almega Tjänsteförbunden har tecknat avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter om fortsatt lokal lönebildning utan siffersatta individgarantier. Avtalet ligger på samma nivå som övriga avtal på den svenska arbetsmarknaden.

– Liksom förra avtalet innehåller det nya avtalet ingen siffersatt individgaranti eller centralt fastslagna löneökningar, vi är mycket nöjda med att vi kunnat sluta denna uppgörelse utan hot om konfliktåtgärder, säger Veronica de Bourgh, avtalsansvarig på Svenska Teknik&Designföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Avtalet bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar och medarbetarens individuella prestationer. Det finns således ingen fastslagen nivå för löneökningarna i det centrala avtalet med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter. Med Unionen gäller dock att om det enskilda företaget och facket lokalt inte kan enas kring löneökningarna träder en så kallad stupstock in på 2,6 procents löneökning, dock utan siffersatt individgaranti.

Förutom överenskommelse om löneökningar innebär avtalet förbättrade möjligheter till provanställningar och av reglerna för överenskommen visstidsanställning som gör det lättare för företagen att tillgodose sina rekryteringsbehov.

Avtalet, som löper mellan den 1 april 2012 – 31 mars 2013, omfattar närmare 32 500 medarbetare på 700 arkitektföretag och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Svenska Teknik&Designföretagen representerar nära två tredjedelar av branschens resurser. Svenska Teknik&Designföretagen ingår i Almega och Svenskt Näringsliv.

För mer information:

Veronica de Bourgh
avtalsansvarig Almega Tjänsteförbunden
Svenska Teknik&Designföretagen
tfn: 072-726 68 54

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.