Skip to main content

Nytt kollektivavtal – ökad lönespridning inom privat äldreomsorg

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 10:28 CET

Vårdföretagarna har tecknat ett 37 månaders avtal med Fackförbundet Kommunal. Det samlade avtalsvärdet medför en kostnadsökning för arbetsgivarna på 6,8 procent vilket ligger i linje med övriga avtal som tecknats på arbetsmarknaden. Avtalet omfattar ca 30 000 arbetstagare i verksamheter som bedriver äldreomsorg och hemtjänst.

Avtalet innehåll inga individgarantier utan löneökningarna fördelas individuellt. Lägstalönerna höjs med 820 kr samtidigt som ingångslönerna där arbetsgivaren kräver yrkesförberedande gymnasieutbildning höjs med 1700 kr under avtalsperioden. Detta kommer innebära att lönespridningen succesivt ökar i branschen.

– Vi är nöjda med att utbildning nu premieras tydligare genom differentiering av lägstlöner mellan outbildade och utbildade. Det möjliggör ökad lönespridning samtidigt som det minskar trösklarna för nyanställning av personer in i branschen, säger förhandlingschef Johan Mann.

För att underlätta en effektiv arbetslivsstart har parterna träffat en preliminär överenskommelse om att införa så kallade introduktionsanställningar.  Avsikten är att ett särskilt avtal om yrkesintroduktionsanställningar tas fram av parterna senast den 31 mars 2014.

   

För mer information

Johan Mann
förhandlingschef Vårdföretagarna
tfn: 076-762 69 63

David Wästberg
presschef Almega

tfn: 070-345 68 59


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik