Skip to main content

Oproportionerligt strejkvarsel från Unionen

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2012 16:07 CEST

Fackförbundet Unionen varslade på fredagen Almega Tjänsteförbunden om konflikt för området utveckling och tjänster.  Unionen har stenhårt nobbat anpassningar till verksamheten i företagen i branschen.

Varslet från Unionen riktar sig endast mot ett företag inom kollektivavtalsområdet, Svensk Bilprovning AB där arbetsuppgifter avseende fordonsbesiktning tas ut i strejk från och med den 9e maj, klockan 16:00.

– Det är synnerligen oansvarigt av Unionen varsla om konflikt i detta läge. Från arbetsgivarsidan har vi hela tiden varit beredda att förhandla men då förutsätter det ett givande och tagande, säger Jonas Milton, VD Almega Tjänsteförbunden. Unionen är inte intresserade av några anpassningar. Det är inte så man bedriver seriösa förhandlingar.

Arbetsgivarna har i förhandlingar med Unionen varit beredda att tillmötesgå Unionens krav på löneökningar på mer än de 2,6 procent som är den etablerade nivån i årets avtalsrörelse givet att man skulle få något i utbyte.  I förhandlingarna har Almega Tjänsteförbunden lyft förslag som ändringar av hur lönerevisionen ska gå till och individgarantier tillämpas, införande av särskilda doktorandanställningar och förlängd provanställningsperiod.

– Vi har föreslagit en rad villkorsändringar för Unionen som skulle göra det möjligt för oss att diskutera högre löner. Alla dessa förslag har avvisats av Unionen utan att de kommit med några egna alternativ, säger Jonas Milton.

För mer information:

Jonas Milton
Almega Tjänsteförbunden
tfn: 070-345 69 74

David Wästberg
presschef, Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.