Skip to main content

PÅMINNELSE: Ny tjänsteindikator - avtagande tillväxt i tjänstenäringarna

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 07:00 CEST

Ekonomerna hos Almega och Nordea har i samarbete utvecklat en ny sammanvägd indikator på konjunkturutvecklingen i tjänstenäringarna – Tjänsteindikatorn. Tjänsteindikatorn fokuserar på den del av ekonomin som dels är störst och växande, dels inte fångas upp så väl av andra indikatorer.

Syftet är därmed att ta fram en tjänsteindikator för att på ett enkelt och överskådligt sätt belysa utvecklingen i tjänstesektorn.

Tid: Idag, måndagen den 19 maj kl 10.00

Plats: Almegahuset, Blasieholmsgatan 5

Tjänsteindikatorn finns att hämta fr o m kl 11.00 på www.almega.se (ekonomiska analyser) och www.nordea.se/analys

För mer information, kontakta:
Owe Danemar, chefekonom Almega, tel: 070-345 69 16
Olle Djerf, chefsekonom Nordea, tel: 08-614 80 17