Skip to main content

Unionen respekterar inte märket

Pressmeddelande   •  Apr 27, 2012 17:05 CEST

Medieföretagen har accepterat en löneökning på 2.6 procent, i likhet med den övriga arbetsmarknaden, men från Unionens sida nöjer man sig inte. Unionen kräver en löneökning på 2.8 procent utöver det mycket förmånliga avtalsvillkor de redan har.

- Vi kan konstatera att Unionen kommit till förhandlingsbordet för att diktera villkor, inte förhandla, säger Magnus Kendel, förhandlare på Medieföretagen.

Avtalet för Public service är i alla väsentliga delar vida förmånligare än övriga avtal på svensk arbetsmarknad. Inom Public Service har man till exempel 28 dagars varseltid för schemaläggning, i motsats till övriga arbetsmarknaden med lagreglerade 14 dagar.

- Villkoren för de anställda i Public serviceföretagen är på nästan alla punkter förmånligare än på arbetsmarknaden i övrigt, säger Magnus Kendel. Särskilt byråkratiska regler om arbetstidsförläggning gör det svårt för företagen att bedriva verksamhet.

- Medieföretagen sade nej till frivillig medling, säger Magnus Kendel. Vår bedömning var att Unionen i en sådan medling inte skulle ändra sin inställning, vilket deras varsel också visar.

 

För mer information:

Magnus Kendel
chefsförhandlare
tel. 08-762 69 64
mobil.  070-345 69 64

David Wästberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.