Skip to main content

Unionen respekterar inte märket

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2012 17:05 CEST

Medieföretagen har accepterat en löneökning på 2.6 procent, i likhet med den övriga arbetsmarknaden, men från Unionens sida nöjer man sig inte. Unionen kräver en löneökning på 2.8 procent utöver det mycket förmånliga avtalsvillkor de redan har.

- Vi kan konstatera att Unionen kommit till förhandlingsbordet för att diktera villkor, inte förhandla, säger Magnus Kendel, förhandlare på Medieföretagen.

Avtalet för Public service är i alla väsentliga delar vida förmånligare än övriga avtal på svensk arbetsmarknad. Inom Public Service har man till exempel 28 dagars varseltid för schemaläggning, i motsats till övriga arbetsmarknaden med lagreglerade 14 dagar.

- Villkoren för de anställda i Public serviceföretagen är på nästan alla punkter förmånligare än på arbetsmarknaden i övrigt, säger Magnus Kendel. Särskilt byråkratiska regler om arbetstidsförläggning gör det svårt för företagen att bedriva verksamhet.

- Medieföretagen sade nej till frivillig medling, säger Magnus Kendel. Vår bedömning var att Unionen i en sådan medling inte skulle ändra sin inställning, vilket deras varsel också visar.

 

För mer information:

Magnus Kendel
chefsförhandlare
tel. 08-762 69 64
mobil.  070-345 69 64

David Wästberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.