Skip to main content

Nyföretagandet i Dalarna på ny rekordnivå under 2010

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 14:16 CET

Nyföretagandet når en ny rekordnivå under 2010. Aldrig tidigare har så många som drygt 1 850 företag startats i Dalarna under ett år, en ökning med 13 % jämfört med tidigare år.

– Det ligger i tiden att starta företag, att förverkliga sig själv och sina idéer, säger Hans Astorin, VD för ALMI Företagspartner Dalarna AB. Just nu är det också ett bra läge om man vill starta företag; Konjunkturen är bra och köpkraften stark, säger Hans Astorin, VD på ALMI Företagspartner Dalarna.

Utvecklingen av nyföretagandet i Dalarna är imponerande. Sedan början av 2000-talet har nyföretagande ökat med 50 %. 2001 startade 1234 nya företag i Dalarna. Om 2001 sätts till index 100 ser åren fram till och med 2010 ut enligt följande:

2001             100

2002             101

2003               99

2004             101

2005             104

2006             118

2007             133

2008             134

2009             133

2010             150

Under 2010 var nyföretagandet starkast i Gagnefs, Älvdalens och Rättviks kommuner. I Gagnefs kommun startade 8,3 personer per 1000 kommuninvånare företag. Det svagaste nyföretagandet fanns i Smedjebackens kommun där 4,6 personer per 1000 kommuninvånare startade företag. I genomsnitt startade 6,7 personer per 1000 invånare företag under 2010 i Dalarna.

Trenden just nu är att nyföretagandet ökar starkast i Säters, Gagnefs och Älvdalens kommuner. I endast en kommun, Leksand, minskar nyföretagandet.

– Andra trender är att andelen kvinnor ökar liksom överlevandegraden. Idag startas vart tredje nytt företag av en kvinna. Cirka 7 av 10 av de som startar förväntas finnas kvar efter 3 år, säger Hans Astorin.

Statistik per kommun finns i en bifogad pdf.

– Under 2011 tror jag att vi kan vänta ett fortsatt ökande nyföretagande, främst utifrån de positiva bakgrundsfaktorerna bra konjunktur och bra köpkraft, säger Hans Astorin.

För mer information eller förslag på företag att intervjua kontakta:

Hans Astorin, VD ALMI Dalarna.
0243-488 851
070-301 96 90

www.almi.se/dalarna 

ALMI arbetar med pengar och problemlösningar för innovatörer samt små- och medelstora företag. ALMI Dalarna ägs av Region Dalarna och av staten. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera