Skip to main content

Pronas Pharma AB tar in nytt kapital och förstärker bolaget med ny VD och styrelseordförande

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 10:00 CEST

Pronas Pharma är ett bioteknikbolag som utvecklar en ny behandling som har stor potential att minimera skador på hjärnan vid en stroke. Behandlingen bygger på professor Lars Edvinssons mångåriga forskning. Almi Invest och Swedish Growth Fund AB har valt att investera i Pronas Pharma för att öka utvecklingstakten. Sarah Fredriksson tillträder som VD och Cristina Glad blir styrelseordförande. Utöver Cristina Glad består den nya styrelsen av Lars Edvinsson och Per Antonsson från Almi Invest.

Pronas Pharma AB bygger på professor Lars Edvinssons forskning vid Skånes universitetssjukhus. Lars Edvinsson och hans team har ägnat många år åt forskning om vad som händer i hjärnans blodkärl vid stroke och de har upptäckt en helt ny behandling som har stor potential att minimera skador på hjärnan vid stroke.

  • Stroke är en folksjukdom och vår upptäckt har potential att hjälpa de 30 000 svenskar som årligen drabbas att snabbare återhämta sig. Med såväl nya ägare som rekrytering av ny VD och styrelseordförande kan vi nu påskynda processen att få ut behandlingen till patienterna, säger Lars Edvinsson, grundare av Pronas Pharma AB.
  • När möjligheten erbjöds att vara med i utvecklingen och kommersialiseringen av denna nya strokebehandling kändes det helt rätt med en ny operativ roll. Jag ser fram emot en spännande och snabb utveckling tillsammans med hela det nya teamet i Pronas Pharma, säger Sarah Fredriksson som tillträder som VD nu i maj.

Med en ny kapitalanskaffning från Almi Invest och Swedish Growth Fund AB möjliggörs ett ökat tempo i utvecklingsarbetet. Nästa steg blir att Pronas Pharma, som nu befinner sig i preklinisk fas, inleder en första klinisk fas I-studie runt årsskiftet 2016/2017.

  • Efter att ha investerat i över 600 startups vet vi att ett bra team är helt avgörande för att lyckas bygga framgångsrika bolag. Jag är mycket nöjd med att vi lyckats rekrytera hög kompetens i form av Sarah och Cristina som VD respektive styrelseordförande. Detta ger oss de bästa förutsättningar att snabbare accelerera bolaget till klinisk fas, säger Per Antonsson, Investment Manager vid Almi Invest.
  • Vi fokuserar våra investeringar på bolag inom Life Science och IT, främst i södra Sverige och Danmark. Det första bolag vi valt att investera i är Pronas Pharma AB som med en unik teknik och stor potential nu kan accelerera sin utveckling med stor erfarenhet från företagsbyggande i bolagsledningen, säger Jonas Edelswärd, VD på Swedish Growth Fund.

För mer information:

Sarah Fredriksson, Pronas Pharma AB, telefon: 0702-614575

e-mail: sarah.fredriksson@telia.com

Lars Edvinsson, Pronas Pharma AB, telefon: 0703-271484

Jonas Edelswärd, Swedish Growth Fund AB, telefon: 0709-168729

Per Antonsson, Investment Manager, Almi Invest SYD AB, telefon: 0708-728717, per.antonsson@almiinvest.se

Maria Kessling, Kommunikationschef, Almi Invest, maria.kessling@almiinvest.se

Om Stroke

Stroke eller slaganfall, är en av våra folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Stroke är dessutom den vanligaste kroppsliga orsaken till behov av långtidssjukvård. Den årliga samhällskostnaden för stroke är närmare 20 miljarder kronor. Varje år drabbas omkring 30 000 personer i Sverige av stroke, antingen av en blodpropp i hjärnan eller av ett brustet blodkärl. Ytterligare 8 000 - 12 000 personer drabbas av ett varningstillstånd för stroke, som kallas TIA (transitorisk ischemisk attack).

Om Pronas Pharma AB och Lars Edvinsson

Lars Edvinsson är läkare och professor vid Lunds Universitets sjukhus och har ägnat många år åt forskning om blodkärlen i hjärnan och hur de påverkar sjukdomsförlopp vid bland annat migrän och stroke. Lars är ordförande för International Headache Society, en global förening för forskare och läkare med inriktning på migrän och annan primär huvudvärk.

Bolaget Pronas Pharma grundades av Lars Edvinsson redan 2003 för att ta till vara forskningsresultat och patentansökningar med syftet att så småningom utveckla och kommersialisera en ny metod för behandling av stroke.

I dagsläget saknas akut medicin vid stroke. Genom förståelse av riskfaktorer och att behandla dessa kan man minska risken för stroke men i den akuta situationen finns det i stort endast trombolys att tillgå. Under flera decennier har man sökt efter specifika neuroprotektiva medel (mer än 1500 har provats) men de har inte fungerat i kliniken. Lars Edvinssons team har genom avancerad molekylärbiologisk forskning funnit en biokemisk signalväg som reglerar många av de viktigaste faktorerna som bidrar till skadans utbredning i hjärnan efter en stroke. I experimentella modeller har hämning av denna visat sig reducera hjärnskadan och förbättra överlevnad och funktion märkbart.

Om Sarah Fredriksson

Sarah Fredriksson är civilingenjör och disputerad inom Tillämpad Biokemi vid Lunds Universitet. Sarah har främst verkat som entreprenör i bioteknikföretaget Genovis som hon grundat och drivit fram till maj 2015. Hon har under det senaste året engagerat sig för innovation och entreprenörskap genom arbete med stöd för affärsutveckling i SMILE Incubator (tidigare Lund Life Science Incubator) och hon var också finalist i 2015 års EU Prize for Women Innovators.

Om Cristina Glad

Cristina Glad har en Executive MBA samt är entreprenör och teknologie doktor inom biokemi. Glad har över 25 års erfarenhet av ledande positioner inom bioteknikindustrin och har bland annat arbetat med forskning och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Glad har i sin roll som såväl VD som vice VD varit med och utvecklat BioInvent International AB från ett teknikplattformsföretag till ett företag med flera läkemedelskandidater i produktportföljen.

Om Swedish Growth Fund AB

Swedish Growth Fund AB är en svensk fond med fokus på innovativa bolag med stark tillväxtpotential vilka bedöms uppfylla kriterierna för att hantera framtida finansiering genom bland annat marknadsnotering. Fondens huvudsyfte är att identifiera attraktiva affärsmodeller och ny teknologi och forskning med största möjliga potential. Swedish Growth Fund AB:s strävan är att äga en minoritetspost och med hjälp av sitt breda kontaktnät bidra med expertis för att få rätt styrelse och management på plats för att därigenom skapa rätt utvecklingsmässiga förutsättningar för målbolagen. Fonden ska verka för att hjälpa målbolagen att hantera sitt kapitalbehov nu och i framtiden genom att gå från att vara finansierade med mjuka eller tidiga medel till en ny fas. Swedish Growth Fund AB samarbetar med erfarna rådgivare under såväl värderings- och due diligence-processen som under företagsutvecklingen.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag. Almi Invest skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser. Bolaget finns över hela landet genom 8 regionala fondbolag. Portföljen består idag av ca 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy