Skip to main content

Inbjudan till presskonferens

Evenemang

14
FEB
Hotel Scandic Sergel Plaza konferens, Stockholm
  -
Alna inbjuder till presskonferens i samband med att utbildningarna startar i Stockholm. Det finns även möjlighet att ta bilder och intervjua kursdeltagare. Välkomna! Tid: onsdagen den 14 februari, kl 10.00-11.00 Plats: Hotel Scandic Sergel Plaza konferens, Stockholm Deltagare: Jan-Eric Boström, Svenskt Näringsliv/styrelseordförande i Alna Sverige, Kerstin Redig, VD Alna Sverige, Ulrika Hagström, TCO, och Thomas Fredén. LO. Nu startar utbildningen av fler än 2.900 chefer och skyddsombud i alkohol- och drogförebyggande arbete på arbetsplatsen Utbildningsuppdraget från arbetsmarknadens parter har väckt ett enormt intresse ute på arbetsplatserna, mer än man hade räknat med. Alla kurser under våren är redan fullbokade, dvs 107 kurser över hela landet med totalt över 2.900 deltagare. – Alnas uppdrag är att ge arbetslivet kompetens att handskas med de här frågorna. Det glädjande är att det ofta räcker med små insatser att få högkonsumenter att minska sin konsumtion, det gäller bara att veta vad man kan göra, säger Ulrika Hagström, utredare på TCO Development och samordnare för utbildningsprojektet. – Om arbetsgivarna får bättre kunskaper när det gäller alkohol- och drogfrågor i arbetslivet, kommer det att betyda mycket för människors hälsa. Samtidigt sänker vi sjukskrivningstalen och ger tryggare och mer effektiva arbetsplatser, säger Lars Hjalmarsson, tf verksamhetsansvarig i Alna Sverige. Minst 15 procent av alla sjukskrivningar beräknas vara alkoholrelaterade och arbetsmarknadens parter är överens om behovet av fler och mer kraftfulla åtgärder för att minska den svenska alkoholkonsumtionen och de problem den medför i arbetslivet. Som tidigare meddelats harRegeringen har därför bidragit med 10,5 miljoner kronor till a arbetsmarknadens parter (Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SACO, Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarverket) för alkoholpreventiv utbildning i arbetslivet. Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt mot företagshälsovården har fått 3 miljoner för att höja kompetensen inom företagshälsovården kring alkohol och riskdrickande. Parterna har uppdragit till Alna att genomföra utbildningarna i hela landet under 2007. Välkomna! Övriga upplysningar lämnas av: Jan-Eric Boström, verksamhetsansvarigstyrelseordförande, Alna Sverige, 020070-30 30 95699 00 01, e-post jan-eric.bostrom@svensktnaringsliv.se. Ulrika Hagström, utredare, TCO, Samhällspolitiska avd., 08-782 91 31, 070-555 12 20, e-post ulrika.hagstrom@tco.se Ingela Eriksson, informatör, Alna Sverige, 08-564 407 77, 070-776 44 50, e-post ingela.eriksson@alna.se. Fakta om Alna: Alna är en organisation som arbetar utan vinstintressen. Inom Alna samverkar arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SACO, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), KFO (Kooperationens arbetsgivarorgansiation), Idea (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer) och Arbetsgivarverket för att förbättra arbetsmiljön och förebygga alkohol- och drogproblem på arbetsplatserna. Det första Alna bildades i Stockholm 1961. Alna arbetar på arbetslivets villkor med inställningen att arbetslivet ska vara en alkohol- och drogfri zon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.