Skip to main content

Korsnäs AB får utmärkelsen Årets Alna-företag 2006!

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 14:18 CET

För trettonde året i rad utnämner Alna Årets Alna-företag bland medlemmarna. Kriterierna för att få utmärkelsen är högt ställda. Företaget skall arbeta med alkohol- och drogfrågor på tre nivåer, såväl förebyggande som tidiga insatser och rehabilitering. Juryn består av ledamöter från LO, TCO, Svenskt Näringsliv och Alnas ledning.

Korsnäs AB får utmärkelsen Årets Alna-företag 2006!

Juryn för Årets Alna-företag har i år beslutat att ge priset till Korsnäs AB. Ett företag med två av världens mest avancerade anläggningar för kartongtillverkning. Korsnäs har 1.700 anställda och omsätter 6,3 miljarder kronor. Korsnäs har lyckats sänka antalet sjukdagar genom sitt hälsofrämjande arbete.

Juryns motivering:
”Korsnäs AB har som grund för sitt arbete med alkohol- och drogfrågor faktorer som säkerhet, medmänsklighet, psykosocial arbetsmiljö, hälsa, kompetens och ekonomi.
Med utgångspunkten att alla ska behandlas lika har samtlig personal utbildats i alkohol- och drogfrågor från ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv.
Företaget arbetar med såväl tekniska lösningar som slumpmässiga drogtester. Det finns tydliga rutiner för vilka åtgärder som ska initieras och man strävar efter enhetliga rutiner för hela koncernen.
Företaget erbjuder rehabilitering till de medarbetare som självmant söker hjälp för ett missbruk eller beroende. Satsningen har bland annat inneburit att sjukskrivningstalet har sjunkit.”

– Vi är självklart otroligt glada och stolta för det här priset, säger Monica Linder, personalkonsulent på Korsnäs. Vi har arbetat länge med de här frågorna men först på senare tid börjat ta tag i det förebyggande arbetet.
– För oss på Korsnäs har det alltid varit först och främst en säkerhetsfråga och en fråga om kamratskap och medmänsklighet. Våra resultat är också frukter av ett långt samverkansarbete mellan fack och arbetsgivare. Vi har lyckats att dra åt samma håll, säger Monica.

Sveriges Television får hedersomnämnande!
Juryn skriver:
”Det vi vill uppmärksamma är framför allt det arbete som Sveriges Television lagt ned på utvecklingen av ett diskussionverktyg kring alkohol- och drogfrågor på arbets-platsen – Talbart. Syftet med Talbart är att skapa diskussion i arbetsgruppen kring alkohol- och drogfrågor och vad som gäller på Sveriges Television. Talbart kan användas vid gruppdialoger, projektstart, introduktion av nya medarbetare, seminarier, chefsutbildningar, med mera.
Alna fick möjlighet att vara en del i processen och det har stimulerat Alna till utveckling ett eget diskussionsverktyg – Dialogen.
Sveriges Television har en väl förankrad drogpolicy, arbetar aktivt med utbildningar inom alkohol- och drogfrågor. Talbart introducerades under 2006 i samband med en alkohol- och drogutbildning.
Detta arbete tycker vi är värt ett hedersomnämnande.”

Prisutdelningen äger rum på konferensen Alna Forum 2006, i SIF-huset konferens, Olof Palmes gata 17, den 1 november, ca kl 08.30-16.00. Utmärkelsen delas ut ca kl 12.00. Journalister är välkomna att delta.

Övriga upplysningar lämnas av: Ingela Eriksson, information, Alna, 070-776 44 50, e-post ingela.eriksson@alna.se eller Marie Silfverstolpe, juryns ordförande, 070-345 69 53 och Monica Linder, personalkonsulent, Korsnäs AB, 026-15 15 34, 070-795 15 34, e-post monica.linder@korsnas.com eller Johanna Stenson, informationsansvarig, Korsnäs AB, 026-15 10 17, 070-795 10 17, e-post johanna.stenson@korsnas.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy