Skip to main content

Parterna arbetar vidare med att förebygga alkohol- och drogproblem i arbetslivet!

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 14:39 CEST

Alna fortsätter under hösten, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, att utbilda chefer och skyddsombud i ”Dialog på arbetsplatsen – grunden till en mer medveten syn på alkohol”. Totalt ska 5.000 personer utbildas under året. Utbildnings-uppdraget från arbetsmarknadens parter har väckt ett enormt intresse i arbetslivet.

Minst 15 procent av alla sjukskrivningar beräknas vara alkoholrelaterade och parterna är överens om behovet av fler och mer kraftfulla åtgärder för att minska den svenska alkoholkonsumtionen och de problem den medför i arbetslivet. Regeringen har därför bidragit med 10,5 miljoner kronor till arbetsmarknadens parter (Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SACO, Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarverket) för alkoholpreventiva insatser i arbetslivet.

Flera av parterna medverkade på ett seminarium som Alnas arrangerade i Visby under Almedalsveckan. De berättade hur de ser på alkohol- och drogfrågorna i näringslivet, på utbildningssatsningen under 2007 och vad de vill göra framåt.

– Det är väldigt väl använda pengar och det finns all anledning att de insatser som görs nu kan fortsätta framöver, sa Sture Nordh, TCOs ordförande.

– Våra grupper inom SACO är riskutsatta, inte bara när det gäller alkohol utan även läkemedel, sa Anna Ekström. Vi har tagit ett strategiskt beslut genom att ställa oss bakom Alna.

– Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta med alkohol- och drogfrågor, med kulturen på arbetsplatsen, med att öppna upp för diskussioner och att ”våga bry oss”, sa LOs Wanja Lundby-Wedin. Vi når dessutom enormt många samhällsmedborgare genom att verka i arbetslivet.

– Parterna har ansvar för att utvärdera och kvalitetssäkra Alna-modellen, sa Annika Lundius, vice VD Svenskt Näringsliv. Då kan den utvecklas ytterligare, eftersom dryckesmönster och synen på missbruk förändras över tid.

Upplysningar lämnas av:
Lars Hjalmarsson, projektansvarig, Alna Sverige, 020-30 30 95, e-post lars.hjalmarsson@alna.se.
Ingela Eriksson, informatör, Alna Sverige, 08-564 407 77, 070-776 44 50, e-post ingela.eriksson@alna.se.

Jornalister är välkomna att deltaga i utbildning hel eller del av dag. Kontakta undertecknad. Läs mer om utbildningen på www.alna.se/utbildning.

Fakta om Alna:
Alna är en organisation som arbetar utan vinstintressen. Inom Alna samverkar arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SACO, Sveriges Kommuner och Landsting, KFO (Kooperationens arbetsgivarorgansiation), Idea (Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer) och Arbetsgivarverket för att förbättra arbetsmiljön och förebygga alkohol- och drogproblem på arbetsplatserna. Det första Alna bildades i Stockholm 1961.
Alna arbetar på arbetslivets villkor med inställningen att arbetslivet ska vara en alkohol- och drogfri zon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.