Skip to main content

Älvsbyhus banar väg för Facebook!

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 11:25 CET

Under hösten 2011 började Facebook bygga sina serverhallar i Luleå. De träd som avverkades för att ge plats åt Facebook köptes upp av Älvsbyhus för trähusproduktion. Nu står det första Facebook-huset klart.

Det rör sig om cirka 660 träd som avverkades under hösten 2011 för att ge plats åt Facebookhallarna i Luleå. Dessa träd köpte sedan Älvsbyhus av Sveaskog för att använda i trähusproduktion.

Roger Johansson, marknadschef på Svea skog har arbetat med Älvsbyhus i många år:

- Det är fantastiskt att de träd som växt i våra skogar blir till färdiga hem genom Älvsbyhus försyn. Det är också extra roligt att följa dessa träd då Facebook ställer höga krav på energieffektivitet inom sin verksamhet – och här ser vi verkligen en vidareförädling och effektivisering av hela värdekedjan!

De inköpta träden från området där Facebookhallarna byggs räcker uppskattningsvis till cirka 10 kompletta Älvsbyhus.

Det första huset med träd från Facebookhallarna byggdes under andra halvan av 2012. Facebook-huset leverades till Håkan Lundberg och hans familj i Strömsund.

- Vårt förra hus brann ner och vi valde då ett Älvsbyhus när vi skulle ersätta det gamla huset med ett nytt. Att det visade sig vara ett Facebook-hus gjorde det hela lite roligare. Vi är en väldigt uppkopplad familj och Facebook sitter i väggarna, bokstavligt talat, berättar Håkan Lundberg.

Husen från Älvsbyhus byggs i sektioner enligt ett löpande band. Det innebär att en viss del av träden från Facebookhallarna redan är på plats i färdiga Älvsbyhus i form av golv, takstolar, ytterpanel och inredningsdetaljer. Den del av det inköpta Facebook-virket som ännu inte används kommer att användas i produktion främst under 2013. Den sista delen av Facebook-virket kommer att byggas in i en kunds nya hem innan sommaren 2013.

Facebook-hus kommer att byggas i hela norden

Älvsbyhus levererar hus till hela Sverige, Norge och Finland och tillämpar ett produktionssätt som gör det svårt att med säkerhet säga var varje hus slutligen hamnar. Men de kommer med all säkerhet att finnas ett antal hus som kommer från Facebook-virket runt om i Sverige, Norge och Finland.

Snabbfakta om Facebook-virket

Antal träd: 660 stycken.

Antal Facebook-hus:10 stycken.

En stock ger i genomsnitt ½ kubikmeter virke, beroende på storleken och kvalitén på det enskilda trädet. Till varje hus går det åt ca 33 kubikmeter virke, dvs. 66 träd per hus.

För mer information:

Kent Johansson, VD, 070-544 62 27, kent.johansson@alvsbyhus.se

Elisabeth Ennefors, kommunikationschef, 070-589 43 10, elisabeth.ennefors@alvsbyhus.se

Älvsbyhus är en internationell koncern med verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Bolaget bildades 1944 som Norrfjärdens Träförädling. Verksamheten utvecklades och 1960 sattes det första Älvsbyhuset upp. Nu har över 36 000 hus levererats till kunder i Sverige, Finland och Norge. Bolaget har fyra fabriker, tre i Sverige och en i Finland. Bolaget leds av tredje generationen av familjen Johansson, sonsönerna Kent och Stefan Johansson är VD respektive vice VD/byggchef.