Skip to main content

Industrispåret till Vålberg invigt!

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 13:57 CET

Karlstad Kommun, Älvsbyhus och Trafikverket har rustat upp bangården i Vålberg och iordningställt ett industrispår som går till Älvsbyhus fabrik i Vålberg. Investeringen har till viss delfinansierats med EU-medel. På tisdag den 10 december invigdes spåret i och med att den första transporten rullar in till fabriken.Karlstad kommun får därmed möjlighet att locka till sig fler företag och verksamheter till området och utveckla det till ett industri- och logistikcentrum. 

För Älvsbyhus innebär detta att delar av transporterna flyttar från väg till järnväg.

- Detta är mycket positivt för oss, säger transportchef Benjamin Blomquist. Vi ser detta som början på en utveckling av våra transporter. Vi kan ta större mängder gods med tåg än med lastbil, vilket är bra för både miljö och ekonomi.

Anlitad transportör är Green Cargo.

.- Vi har fått ett mycket nära och bra samarbete med Green Cargo, som också ser möjligheter med detta samarbete. Vi för nu dialog om nästa steg i utvecklingen för Älvsbyhus, berättar Benjamin. 

Företaget Wermland Logistic Center är ett av de befintliga företagen på området och kommer också att dra nytta av spåret för sin verksamhet. På tisdagen den 10 december kl. 14.04 rullade det första tågtransporten in och spåret invigdes därmed. 

Kontaktperson på Karlstads kommun: Emma Kraft, emma.kraft@karlstad.se,  Tel: 054-540 10 26, 070-001 89 90. 

För kontakt och mer information Älvsbyhus: Transportchef Benjamin Blomquist, benjamin.blomquist@alvsbyhus.se, Tel 0929-162 41

Älvsbyhus är en internationell koncern med verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Bolaget bildades 1944 som Norrfjärdens Träförädling. Verksamheten utvecklades och 1960 sattes det första Älvsbyhuset upp. Nu har över 37 000 hus levererats till kunder i Sverige, Finland och Norge. Bolaget har fyra fabriker, tre i Sverige och en i Finland. Bolaget leds av tredje generationen av familjen Johansson, sonsönerna Kent och Stefan Johansson är VD respektive vice VD/byggchef.