Skip to main content

Kungälv trotsar konjunkturen för småhus

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 08:38 CEST

Trots tuffa låneregler, internationell oro och en vikande svensk ekonomi bygger Kungälvsborna för framtiden. Från årsskiftet fram till september byggdes 32 småhus i kommunen och något fler, 38, i Göteborg. Sammanlagt 588 småhus har byggts i Västra Götaland under samma period enligt Byggfakta.

- Kungälv är en expansiv del av Göteborgsregionen och det märks inte minst på andelen nya småhus. Många unga familjer söker sig från Göteborg till vattnet och naturen i Kungälv. Att kommunen nu planerar för fler och utökade bostadsområden gör det möjligt för fler att förverkliga drömmen om ett eget hus, säger Peter Jansson på Älvsbyhus i Göteborg.

Kungälvs kommun har antagit en expansiv plan för att möjliggöra för fler familjer att förverkliga drömmen om ett eget boende. Nya detaljplaner genomförs och VA-nätet byggs ut.

Familjen Magnusson Placin valde att bo kvar i Kungälv och flyttade i augusti in i sin nya bostad, 1,5-planshuset Sleipner på 185 kvadratmeter från Älvsbyhus i området Nya Grinden.

- Vi fick möjlighet att köpa tomt av kommunen och tillsammans med ett Älvsbyhus blev det den mest förmånliga lösningen. Ett Älvsbyhus är väldigt mycket hus för pengarna, säger Patrik Magnusson.

Vissa kommuner ha de senaste åren märkt nästan en halvering av bostadsbyggandet.

- Kommuner som vill expandera och underlätta för familjer att skapa sitt drömboende måste ha snabba processer för att bevilja bygglov och utveckling av detaljplaner. Och Kungälv är just en sådan kommun, säger Kent Johansson, VD Älvsbyhus.

För mer information kontakta:

Patrik Magnusson, 0705- 53 75 06, Peter Jansson, Älvsbyhus Göteborg, 070-852 88 00, Kent Johansson, VD Älvsbyhus, 070-544 62 27, kent.johansson@alvsbyhus.se, Elisabeth Ennefors, kommunikationschef Älvsbyhus, 070-589 43 10, elisabeth.ennefors@alvsbyhus.se

Älvsbyhus är en internationell koncern med verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Bolaget bildades 1944 som Norrfjärdens Träförädling. Verksamheten utvecklades och 1960 sattes det första Älvsbyhuset upp. Nu har över 36 000 hus levererats till kunder i Sverige, Finland och Norge. Bolaget har fyra fabriker, tre i Sverige och en i Finland. Bolaget leds av tredje generationen av familjen Johansson, sonsönerna Kent och Stefan Johansson är VD respektive vice VD/byggchef.