Skip to main content

Alzheimerfondens initiativ modell för brittisk forskningssatsning

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 13:50 CET

I London pågår just nu ett toppmöte dit Storbritannien bjudit in G8-ländernas hälsoministrar för att diskutera situationen med ett ökande antal demenssjuka i världen. I samband med detta har Alzheimer’s Research UK meddelat att ett nytt stort demensforskningsinstitut kommer att bildas i Storbritannien, the Drug Discovery Institute. Det är tänkt att utgöra en länk mellan den akademiska forskningen inom Alzheimers sjukdom och läkemedelsindustrin.


Svenska AlzeCure får systerorganisation
Storbritannien är dock inte först med denna speciella samarbetsmodell mellan akademi och industri. I Sverige grundades redan hösten 2012 forskningsstiftelsen AlzeCure som är en långsiktig nationell satsning på tillämpad alzheimerforskning. AlzeCure har Alzheimerfonden som huvudfinansiär och är en av få satsningar inom läkemedelsutveckling som är direkt finansierad av en välgörenhetsorganisation.

Gränsöverskridande samarbete
AlzeCure bygger på en samarbetsmodell där läkemedelsforskning kombineras med akademisk grundforskning i syfte att utveckla nya terapier mot Alzheimers sjukdom.

– Alternativa satsningar på tillämpad läkemedelsforskning krävs för att påskynda utvecklandet av nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Därför har vi startat AlzeCure,
säger Liselotte Jansson, generalsekreterare i Alzheimerfonden.

– Det är viktigt att initiativ som AlzeCure och Alzheimer’s Research UK:s institut växer fram, då gemensamma ansträngningar krävs för att utveckla det botemedel som så väl behövs inom detta komplexa sjukdomsområde, säger Bengt Winblad, professor vid Karolinska Institutet och en av världens främsta alzheimerforskare.

För mer information kontakta:
Liselotte Jansson, Generalsekreterare Alzheimerfonden,
070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

Jonas Ekstrand, Vd, AlzeCure
070-302 08 96

Fakta om demens
Runt om i världen lider runt 35 miljoner människor av demenssjukdomar, varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Ett nytt fall konstateras var fjärde sekund. Ännu så länge är dessa sjukdomar obotliga och dödliga. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att antalet drabbade kommer att ha tredubblats till år 2050 – om inget botemedel hittas innan dess.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera