Skip to main content

Wallumn-innovation ersätter kemikalier inom jordbruket

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2012 13:19 CET

Kenneth Alness erhöll 1995 Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling. Som forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet utvecklade han en miljövänlig metod att behandla spannmålsutsäde med vattenånga istället för kemikalier till skydd mot bakterier och sjukdomar. Hittills har ThermoSeed-metoden ersatt ca 100.000 liter bekämpningsmedel genom pilotanläggningen i Skara och det internationella intresset är stort. Nyligen invigdes världens största ThermoSeed-­anläggning i Norge och i dagarna skeppas en utrustning till Japan.

Den globala marknaden för behandling av utsäde växer snabbt och beräknas 2016 uppgå till drygt 10 miljarder kronor. Metoden att behandla utsädet med vattenånga har flera fördelar. De som arbetar inom jordbruket slipper kontakten med kemikalier, det blir inget farligt avfall och fröna växer minst lika bra som de kemikaliebehandlade. Anläggningen i Holstad utanför Oslo har som mål att behandla ca 25.000 ton utsäde per år.

– Framgången för ThermoSeed gläder mig av flera skäl, säger Anders Wall. Dels för att en av våra wallumner står bakom innovationen, dels för att jag själv var med och stöttade projektet i inledningen och sist men inte minst för att det är väldigt bra för lantbruket och vår miljö att man kan kombinera ökad produktion med minskad miljöpåverkan.

Kenneth Alness, idag VD för Lantmännen BioAgri AB och Incotec Sweden AB i Uppsala som står bakom den internationella lanseringen, fick idén från sin svärfars bok om växtodling från 1950-talet. Där beskrevs en metod att behandla frökärnor med hett vatten.
– Jag och mina forskarkollegor trodde att vi kunde utveckla metoden, berättar han. Efter mycket möda och några felsteg kom vi fram till en hållbar och konkurrenskraftig innovation, bättre än vad vi själva insåg från början.

I början stod SLU Holding, Lantmännen och Anders Wall för riskkapitalet. Som EU-projekt fick SeedGard, som företaget då hette, tillsammans med Lantmännen möjlighet att starta den första storskaliga ThermoSeed-anläggningen i Skara och man utsågs 2005 till Best of the Best av EU:s Life-projekt.

– Landsbygdsstipendiet och Anders Walls personliga engagemang betydde oerhört mycket i det tidiga skedet och har definitivt bidragit till framgången, säger Kenneth Alness. Jag har också haft mycket stort utbyte både privat och yrkesmässigt av nätverket Wallumni genom åren.

För ytterligare information, kontakta:
Kenneth Alness, BioAgri AB, Incotec Sweden AB, 070-5144714
Cari Hildebrand, pressansvarig Anders Walls stiftelser, tel. 070-6057906

Anders Walls Stiftelser grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, ung företagsamhet, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut 40 miljoner kronor till 300 stipendiater. Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni, som består av tidigare Wall-stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera