Skip to main content

Taggar

 • Marknadsassistent Norden
 • STIHL, VIKING
 • annika.folkesson@stihl.se
 • 0302-24800

 • Presskontakt
 • Marknadskoordinator
 • gunillnka.wferiksson@stihlqmpkjn.sdesifcyfe
 • 0302 - 248 08
 • 0701-91 90 21

 • Produktchef STIHL
 • STIHL
 • niclas.zetterberg@stihl.se
 • 0302 - 248 31
 • 0302 -248 00

 • Marknadschef Norden
 • jari.heiskanen@stihl.se
 • 0302-248 00

 • VD
 • inlrvcklddhykjdfczelyzmaosmwl.vgdumisvunomikensshvkfjvoneebe@sticxhl.seybfaje
 • 0302-248 00