Skip to main content

Antura erhåller ISO 27001 certifiering inom informationssäkerhet

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 10:56 CET

Antura har erhållit en certifiering enligt den internationellt erkända standarden för informationssäkerhet, ISO 27001, vilket är resultatet av bolagets medvetna och framgångsrika satsningar inom området.

Information utgör en av de viktigaste tillgångarna hos varje organisation. Att information försvinner, konfidentiella uppgifter stjäls eller viktiga dokument skadas kan få allvarliga konsekvenser för en verksamhet. Det är därför mycket viktigt att alla system som innehåller värdefull information skyddas med hjälp av ett ledningssystem för informationssäkerhet (Information Security Management System-ISMS).

ISO 27001 är en internationellt erkänd standard för informationssäkerhet, som täcker in tre dimensioner:

  • Sekretess
  • Integritet
  • Tillgänglighet

I oktober 2016 erhöll Antura en certifiering enligt ISO 27001:2013.

Genom ISO 27001 certifieringen får vi bekräftat att informationssäkerhet är etablerat som en naturlig del i våra dagliga processer och att vi bedriver vår verksamhet enligt gällande standard, säger Patrik Strömbeck, CISO, Antura Group.

Intertek är ett av världens ledande företag inom certifiering av både produkter och ledningssystem. Under 2016 har Antura genomgått en omfattande certifieringsprocess, där Intertek ingående har granskat Anturas ledningssystem för informationssäkerhet.

Antura har uppvisat ett väl utvecklat och implementerat ISMS, där Anturas ISO 27001-certifiering är resultatet av bolagets medvetna och framgångsrika satsningar inom informationssäkerhet, säger Berndt Roslund, Lead auditor, Intertek, om revisionen.

Högt ställda krav på informationssäkerhet

Antura har under 15 år framgångsrikt levererat projektverktyget Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Kundernas krav kring informationssäkerhetsfrågor har ökat de senaste åren. Globalt betraktas det som en självklarhet att som leverantör kunna leva upp till högt ställda krav inom informationssäkerhet.

Våra kunder ställer idag ingående krav på informationssäkerhet, både avseende Antura och våra produkter. För våra större kunder som agerar på stora internationella marknader, är det helt avgörande för oss att kunna uppvisa kravuppfyllnad inom detta område, konstaterar Patrik Strömbeck.

Antura fattade för några år sedan det strategiskt viktiga beslutet att utveckla och implementera ett ledningssystem i enlighet med den erkända standard som finns idag, ISO 27001. Vid slutförandet av revisionen fastställde Intertek att Anturas ledningssystem uppfyllde kraven. Berndt Roslund sammanfattar Anturas arbete med ISO 27001-certifieringen på följande sätt:

Som framgångsfaktor vill jag framhäva att Anturas ledning har agerat föredömligt med stort engagemang och synlighet under hela processen, vilket har skapat den förankring och spridning av Anturas ISMS som jag anser att en verksamhet behöver för att nå framgång med detta.

Sedan 2001 har Antura framgångsrikt levererat projektverktyget Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Antura Group består av Antura AB och dotterbolagen Antura A/S och Antura Software UK Limited.

Antura har ett stort antal kunder och över 150 000 nöjda användare i mer än 50 länder. Bland kunderna återfinns välkända företag och organisationer såsom Husqvarna, PostNord, SJ, Saab, Intrum Justitia, Lantmännen och Assa Abloy.

Anturas målsättning är att Antura Projects alltid skall vara det främsta valet för alla organisationer som behöver ett etablerat projektverktyg med kraftfull funktionalitet som går snabbt att implementera och är enkelt att använda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.