Skip to main content

Lokalförvaltningen i Göteborg Stad väljer Antura Projects

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 13:51 CEST

Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Man har upphandlat ett projektverktyg med syfte att få en bättre planering, uppföljning och styrning av de ca 1000 projekt som ingår i projektportföljen. Valet föll på Antura Projects.

Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden ämnade för Göteborgs Stads verksamheter. Lokalförvaltningen är en av Sveriges absolut största förvaltare av offentliga lokaler och förvaltar ca 2,1 miljoner kvm uppdelat på 1500 förvaltningsobjekt och ca 3000 byggnader. Den totala omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder.

Lokalförvaltningen har en projektportfölj som årligen hanterar ca 1000 projekt för ca 1,3 miljarder kronor, främst ny- och ombyggnadsprojekt samt underhållsprojekt.

Lokalförvaltningen hade behov av en generellt förbättrad informationshantering kring verksamhetens olika projekt och därigenom stöd för en effektiv styrning, handläggning och uppföljning såväl inom den egna organisationen som i dess samverkan med externa intressenter. Befattningshavare på olika nivåer hade också ett behov av att kunna ta fram beslutsunderlag för olika ändamål.

Man valde därför att upphandla ett webbaserat projektsystem med funktioner för bland annat aktivitetsplanering, projektekonomi, resurshantering och tidredovisning, dokument- och versionshantering samt möjlighet att strukturera arbetsflöden via olika projektmodeller. 

Valet föll på Anturas helhetslösning Antura Projects som kunde erbjuda full kravuppfyllnad tillsammans med hög användarvänlighet.

Införandet av Antura Projects pågår under hösten 2013 och innefattar utrullning av flera viktiga funktionsområden såsom projektmodellstöd, dokumenthantering, tidplanering och projektekonomi.

Som en del av införandet genomförs också flera integrationer med Lokalförvaltningens övriga verksamhetssystem, bland annat ekonomisystemet ”Horisonten”.

För Anturas del är det extra roligt att Göteborgs Stad valt Antura Projects då Antura har också sitt huvudkontor i Göteborg och en stor närhet till och förståelse för Lokalförvaltningens verksamhet.

Införandet har gått väldigt smidigt, eftersom det i grunden fanns en genomarbetad idé om vilket systemstöd som efterfrågades. Lokalförvaltningen är egentligen en projektmogen organisation, men har fram till nu drivit projekt i stor skala utan något ändamålsenligt verktyg. Det är fortfarande, märkligt nog, en rätt vanlig kombination i offentlig sektor”, säger Anturas projektledare Anders Haglund.

Göteborgs Stad har en organisation med både förvaltningar och bolag. Totalt har staden en omsättning på 34 miljarder kronor och antalet anställda är 49 000 personer. Stadens fackförvaltningar ger service framför allt inom områdena teknisk försörjning, trafik, fritid, miljö, fastigheter/bostäder, kultur och utbildning.

Besök Lokalförvaltningen >>

 

I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects  - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering.

Antura Projects erbjuder ett modernt, heltäckande och användarvänligt stöd för hela projektverksamheten.

Antura Projects har ett stort antal företagskunder och närmare 100.000 nöjda användare över hela världen. I Sverige utgörs kunderna av flera välkända företag och organisationer såsom PostNord, Assa Abloy, SJ, Folksam, Sveriges Radio, Lantmännen och Husqvarna.

Vår målsättning är att Antura Projects alltid skall vara det främsta valet för alla organisationer som behöver ett etablerat och välfungerande projektverktyg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy