Skip to main content

Sollentuna Kommun väljer Antura Projects

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 11:48 CET

Plan- och exploateringsavdelningen i Sollentuna Kommun har valt Antura Projects för styrning och ledning av samtliga uppdrag/projekt i stadsbyggnadsprocessen. Fokus ligger på projektstyrning, resursplanering, ekonomisk uppföljning och tidrapportering.

Plan- och exploateringsavdelningen i Sollentuna Kommun har som ambition att förbättra och effektivisera stadsbyggnadsprocessen. En del i detta har varit att förbättra de systemverktyg som används inom avdelningen samt integration mellan dessa.

Sollentuna Kommuns efterfrågade ett nytt system som skulle ge följande nyttor för verksamheten:

 • Effektivare styrning av verksamheten genom resursplanering
  och tidrapportering
 • Minskat personberoende
 • Ökad kommunikation i processen, både internt inom kommunen
  och externt mot kommuninvånarna och andra parter
 • Högre grad av träffsäkerhet i uppskattningen av när de olika
  uppdragen beräknas vara slutförda
 • Samla information om planerad och utförd tid i samma system
  för högre kvalitet i planeringen
 • Utgöra ett stöd på handläggarnivå för att kvalitetssäkra
  arbetsprocessen.


Sollentuna Kommun har därför upphandlat Antura Projects som systemstöd att uppfylla dessa behov.

Antura Projects skall användas operativt av de flesta medarbetare och roller inom plan- och exploateringsavdelningen. Antura Projects skall också skjuta ut information till politiker, andra förvaltningar och kommuninvånare till intranätet och den externa hemsidan

Sollentuna kommun har drygt 66 000 invånare och ligger ca 15 km norr om Stockholm.

Här sjuder av liv, med många företagare och handelsplatser, blandat med fina naturområden och kulturaktiviteter. Nya Sollentuna centrum, Stinsen köpcentrum, Järvafältet och Edsvik konsthall, är
bara några exempel. Sollentuna växer hela tiden och just nu pågår en stadsomvandling där de centrala delarna av Sollentuna byggs ut och får ny karaktär. Sollentuna rankas också av Svenskt Näringsliv som en av landets företagsvänligaste kommuner.

Sollentuna Kommun har ca 2 800 medarbetare.

I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects  - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering.

Antura Projects erbjuder ett modernt, heltäckande och användarvänligt stöd för hela projektverksamheten.

Antura Projects har ett stort antal företagskunder och närmare 100.000 nöjda användare över hela världen. I Sverige utgörs kunderna av flera välkända företag och organisationer såsom PostNord, Assa Abloy, SJ, Folksam, Sveriges Radio, Lantmännen och Husqvarna.

Vår målsättning är att Antura Projects alltid skall vara det främsta valet för alla organisationer som behöver ett etablerat och välfungerande projektverktyg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy