Skip to main content

APL får arbetsmiljöcertifiering

Nyhet   •   Feb 10, 2011 14:00 CET

APL får ett certifikat enligt arbetsmiljöstandard OHSAS 18001 samt ett förnyat certifikat enligt miljöstandard ISO 14001 efter den omfattande externa revisionen som genomfördes vid enheterna mellan 11-28 oktober.

Genom certifieringen bekräftas satsningarna på arbetsmiljöarbetet. Ambitionen från APLs ledning är fortsatta satsningar och i överensstämmelse med visionen – att vara den mest attraktiva samarbetspartnern och arbetsplatsen för utveckling och tillverkning av extempore och läkemedel.

Medarbetarna är en viktig resurs och APL är proaktiv på arbetsmiljöområdet och utgår från de riktlinjer i regeringens nationella handlingsplan för arbetsmiljöområdet 2010-2015 genom att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna för arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor.