Skip to main content

APL uppmärksammas i engelsk press

Nyhet   •   Dec 10, 2013 10:00 CET

APL CDMO tjänster i Outsourcing-pharma.com

APLs synergieffekter mellan extempore och Life science lyfts fram.

Outsourcing-pharma.com har publicerat en artikel med rubriken ”APL says ’specials’ biz benefits CMO offering”. Eva Sjökvist Saers, VD och Michael Brobjer, Chef affärsområde Life science & Marknad på APL beskriver hur APLs kunskaper inom individuellt beredda läkemedel, s.k. extemporeläkemedel ger mervärden till APLs Life science kunder

Inom affärsområde Vård & Apotek erbjuder APL extemporeläkemedel och andra tjänster till svensk vård, sjukhus och apotek och inom affärsområde Life science samlas alla CDMO tjänster till biotech och läkemedelsföretag.

Tillverkningen av extempore ger många positiva effekter på APLs erbjudande till Life science-industrin, bl a den kännedom som fås vid direktkontakt med den svenska sjukvården.

Läs hela artikeln:

”APL says ’specials’ biz benefits CMO offering”