Skip to main content

APLs Bokslutskommuniké 2016

Nyhet   •   Feb 16, 2017 15:00 CET

Väsentliga händelser under året var:

  • God omsättningstillväxt, men resultatnivån följer inte samma positiva utveckling
  • APLs arbete med att konsolidera storskalig tillverkning till tre enheter; Stockholm, Umeå och Malmö, fortsatte. Under hösten flyttades råvaruanalyser inom QC från Göteborg till Malmö
  • En arbetsplatsolycka i februari vid enheten i Umeå fick en tragisk utgång då en medarbetare förolyckades i samband med underhållsarbete
  • Upphandling pågår gällande beredningstjänster av cytostatika för Stockholms läns landsting. APLs omsättning för denna affär uppgår till 360 mkr


"Inför 2017 utgår vi från vår position som ledande nationellt kompetenscenter för individanpassade extemporeläkemedel och en betydande nordisk CDMO som starkt bidrar till svensk life science. Vi är ett starkt team av engagerade ledare och medarbetare med bred kompetens som varje dag bidrar till livsviktiga läkemedel. Ett uppdrag som vi är stolta över!" säger Eva Sjökvist Saers, VD på APL.