Skip to main content

Bokslutskommuniké 2010

Nyhet   •   Feb 15, 2011 14:00 CET

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 500,1 (510,7) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,7 (47,1) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 18,5 (21,2) mkr.
 • 30 juni 2010 frikopplades APL från Apoteket AB och blev därmed direktägt av Staten.
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 10 mkr 2010 med anledning av frikopplingen
  från Apoteket AB.
 • Vid extra bolagsstämma den 3 september 2010 beslutades om en reviderad
  bolagsordning och ägardirektiv samt en ny styrelse tillsattes.
 • APL levererar extemporeläkemedel till alla etablerade apoteksaktörer på den
  svenska marknaden
 • APL är miljöcertifierat enligt ISO14001 och är sedan december 2010 även
  arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS18001.