Skip to main content

Förlikning mellan APL och Abcur

Nyhet   •   Jul 25, 2016 13:00 CEST

Tvisten som pågått sedan 2013, där Abcur stämt APL för otillåten marknadsföring av Metadon under perioden juli 2008 - feb 2011, har nu nått en förlikning. I och med detta återkallas målet i Stockholms tingsrätt och tvisten är slutligt reglerad mellan parterna. APL, som bestridit talan, har i och med förlikningen inte medgivit ansvar i någon del.