Skip to main content

APM Terminals steg mot självservice

Nyhet   •   Apr 09, 2018 14:07 CEST

APM Terminals har ett långsiktigt åtagande tillsammans med Göteborgs Hamn AB för att stimulera Sveriges ekonomiska tillväxt och öka vår närvaro i den globala handeln. I höstas tog vi de första stegen mot självservice för att tillgodose våra kunders långsiktiga behov av en modern, stabil och flexibel service i containerterminalen. 

Nu tar vi nästa steg mot en modern automatiserad terminal med fullständig självservice i våra in- och utpasseringsportar.

Med modern teknik skapar vi självservice i våra portar
Under 2018 bygger vi två automatiska portar för självservice för alla typer av lastbilsfordon som lastar och lossar containrar. Samtidigt bygger vi ytterligare en mottagningspark för import- och exportcontainrar. Utöver detta bygger vi en scannerportal för automatisk inläsning av containrar som kommer med tåg. Genom dessa satsningar möter vi våra kunders behov av ett effektivt flöde och hantering vid in- och utpassering till och från terminalen.

Byggnation i 3 faser
Byggnationerna sker i tre faser; tågscanner, byggnation av porten i öst och byggnationen av porten i väst. Porten i öst byggs bredvid nuvarande Port 3 och porten i väst ersätter Port 4 och byggs där nuvarande bilparkering är belägen. Byggnadsarbetet kommer att påbörjas innan sommaren.