Skip to main content

Första stegen mot självservice i våra portar

Nyhet   •   Aug 25, 2017 09:27 CEST

Första stegen mot självservice i våra portar

APM Terminals har ett långsiktigt åtagande tillsammans med Göteborgs Hamn AB för att stimulera Sveriges ekonomiska tillväxt och öka vår närvaro i den globala handeln. För att tillgodose våra kunders långsiktiga behov av stabil och flexibel service tas nu första stegen till självservice i våra portar. 

Den 1 september gör vi en effektivitet- och kvalitetsförbättring av vår containerinspektion. Inspektionen kommer att hanteras av Conspect som är ett joint venture mellan MCR AB och Elfcon Container Service AB. Båda företagen är välrenommerade inom området och innehar de internationella certifikat som kommer att krävas för att bedriva containerinspektion. 

Till oktober kommer även en ny anpassad yta utanför terminalområdet för inspektion att vara färdigställd, där även enklare reparationer och städning av containers möjliggörs, vilket kommer att underlätta hanteringen för våra kunder. 

I samband med detta utökas också samarbetet med säkerhetsföretaget Avarn som från och med den 1 september kommer att bemanna samtliga in- och utpasseringsportar. Bemanningen görs av personal som har behörighet för mottagande och kontroll av last i enlighet med gällande säkerhetskrav (ISPS). 

Nästa steg mot en fullständig självservice i våra portar, såsom flera terminaler inom APM Terminals har, förväntas genomföras under 2018. 

Genom dessa effektiviseringar ökar stabiliteten i vår service och vi kommer att kunna tillgodose våra kunders behov av ett effektivt flöde vid