Skip to main content

Nytt område för containerinspektion

Nyhet   •   Sep 12, 2017 09:17 CEST

Den 1 oktober 2017 kommer APM Terminals som tidigare meddelats att ta nästa steg mot självservice i våra portar. Vi inför då förbättrade rutiner för hantering av tomma containrar vid terminalen. Den fysiska inspektionen av tomma containrar vid terminalen kommer att flyttas från terminalens portar (port 3 och 5) till ett område särskilt avsett för containerinspektion, vid Nordatlanten 5. Alla tomma containrar, exklusive leveranser på SIMA-chassin, som ankommer till terminalen måste passera inspektionsområdet vid Nordatlanten. 

Nytt företag för containerinspektion 
Vi har efter en anbudsprocess utsett Conspect att utföra containerinspektioner på uppdrag av APM Terminals Gothenburg AB. Conspect AB är ett joint venture-företag som ägs av MCR AB och Elfcon Container Service AB. Båda företagen har mycket gott rykte i branschen och innehar de internationella certifikat som krävs för att utföra containerinspektioner. 

Förbättrad service vid portarna 
Denna förändring kommer att frigöra samtliga tre inpasseringsfiler till terminalen vid Port 3, oavsett chassityp. Detta kommer att öka inflödet och minska köbildningen utanför porten. Eftersom containerinspektionen sker före ankomsten till porten får containeroperatören möjlighet att styra containerflödet på ett mer effektivt sätt. 

Mindre reparationer och städning 
Vid behov av mindre reparationer eller städning kommer utförande att ske direkt inom det nya området istället för inne på terminalen. Detta sparar tid och lyftkostnader. Conspect erbjuder sina kunder omedelbara reparationer och städning. Containern behöver därmed inte flyttas in på terminalen, vilket innebär lägre kostnader och kortare hanteringstid. 

Kvalitetssigill 
Containerinspektionen innefattar plombering av inspekterade, felfria containrar. Detta utgör en garanti för att inspektionen har utförts enligt gällande industristandarder och är en kvalitetsstämpel. 

Tidseffektivt 
Containerinspektion vid det nya området kommer inte att ta längre tid i anspråk än nuvarande procedur utanför Port 3. 

Inpasseringsavgift 
Containerinspektionerna tillhandahålls av APM Terminals och ingår i operatörens/rederiets inpasseringsavgift. Mindre reparationer och städning kommer att hanteras, utföras och faktureras av Conspect. Conspect kommer inom kort att tillkännage vilka tjänster de kommer att erbjuda, och förklara aktuella hanteringsrutiner vid inspektionsområdet. 

Smidig övergång 
Vi på APM Terminals har tillsammans med våra partner vidtagit noggranna förberedelser för att säkerställa att övergången sker smidigt. Extra personal kommer att finnas på plats på lanseringsdagen för att se till att allt löper så snabbt och smidigt som möjligt. Vi ber om visad förståelse och samarbete under implementeringsperioden.