Pressmeddelande -

APM Terminals i Göteborg investerar åtta miljoner på säkerhet - andelen olyckor har redan minskat kraftigt

APM Terminals tog över driften av containerterminalen i Göteborg i januari 2012. Sedan dess har man lyckats minska andelen personskador, med och utan sjukskrivning, med hela 50 procent. Nu investerar APM Terminals åtta miljoner kronor för att ytterligare förbättra säkerheten.

För att kunna vidareutveckla APM Terminals säkerhetsarbete är det oerhört viktigt att uppmuntra medarbetarna att rapportera alla riskfaktorer och tillbud, stora som små, enligt Keld Pedersen, VD för APM Terminals Gothenburg:

- Vi har lyckats fördubbla andelen inrapporterade tillbud och osäkra förhållanden sedan APM Terminals tog över containerterminalen. Andelen personskador har dessutom halverats över samma tid. Detta är ett kvitto på att vårt säkerhetsarbete är på rätt väg.

Nu investerar APM Terminals dessutom ytterligare åtta miljoner för att förbättra säkerheten. Pengarna ska främst gå till att förstärka trafiksäkerheten mellan människa och maskin samt till att ännu bättre skilja olika trafikslag åt. Konkret innebär det bland annat förbättrad skyltning, fler medarbetare i varselkläder och barriärer samt ökad kommunikation kring trafikregler och säkerhet på området.

Som ett led i säkerhetsarbetet arrangerar APM Terminals under onsdagen den 25 september en speciell säkerhetsdag globalt, Global Safety Day. Under Global Safety Day är alla anställda, från ledningsgrupp till kranförare och hamnarbetare, engagerade för att fokusera just på säkerheten. Det handlar bland annat om att öka förståelsen för bältesanvändning, hastighetsbegränsningar, vikten av varselkläder samt diskussioner om visualisering och hantering av riskmoment.

- Global Safety Day är en dag då vi fokuserar på säkerheten och manifesterar APM Terminals målsättning att ingen skall komma till skada på en APM Terminals anläggning, fortsätter Keld Pedersen.

Exempel på andra praktiska verktyg vad gäller säkerhet är dels den så kallade Safety Walk där medlemmar ur företagsledningen regelbundet besöker varandras ansvarsområden och pratar arbetsmiljö och säkerhet. Ett annat exempel är APM Terminals så kallade Safety Talk där man pratar säkerhet med varandra inför varje skiftstart.

APM Terminals arbetar med en gemensam säkerhetsnivå, Global Minimum Requirements (GMR) på sina 60 olika terminaler runt om i världen. Standarden omfattar 45 områden där man lagt en lägsta miniminivå för säkerhet

De åtta miljoner som nu investeras är också en del i den övergripande investeringsplan på drygt 800 miljoner kronor som APM Terminals Gothenburg genomför för att öka konkurrenskraften på lång sikt med syfte att underlätta för den svenska import- och exportindustrin.

Ämnen


APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals Gothenburg, som är i drift sedan 2012, rymmer både direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg från hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen upp till 20.000 TEU-kapacitet. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag i Nederländerna har 22 000 anställda i 59 länder och omsätter 4,17 miljarder USD (2016).