Skip to main content

APM Terminals tackar ja till medlarnas bud

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2017 09:00 CET

För att få en lösning på den konflikt som råder i containerhamnen i Göteborg, träffade idag APM Terminals Gothenburg de av Medlingsinstitutets utsedda medlare för att ta ställning till det bud som getts till APM Terminals och Hamnarbetarförbundet. APM Terminals tackade ja till budet medan Hamnarbetarförbundet tackade nej.

Det är det andra budet av utsedda medlare från Medlingsinstitutet som ges båda parter. I höstas förra året tackade APM Terminals ja till budet om ett så kallat hängavtal och idag tackade APM Terminals ja till budet om ett lokalt avtal. Båda buden har nu avisats av Hamnarbetarförbundet.

Som arbetsgivare har APM Terminals tre alternativ att teckna avtal, som ryms inom den svenska modellen och svensk lagstiftning, med Hamnarbetarförbundet. Eftersom APM Terminals har ett kollektivavtal med Transportarbetareförbundet, finns det endast tre möjligheter; upprätta ett så kallat hängavtal på det befintliga kollektivavtalet eller upprätta ett lokalt avtal enligt medlarnas bud. Det tredje alternativet är ett tredjepartsavtal som initieras av Transportarbetareförbundet. APM Terminals stödjer samtliga alternativ för att få en lösning på den aktuella konflikten i containerhamnen.

”APM Terminals har ett långsiktigt åtagande tillsammans med Göteborgs Hamn AB för att stimulera Sveriges ekonomiska tillväxt och öka vår närvaro i den globala handeln. Det är inte acceptabelt att ett företag som respekterar kollektivavtalet och svensk lag, kontinuerligt ska drabbas och skadas av strejker och blockader”, säger Henrik Kristensen, VD APM Terminals Gothenburg.

APM Terminals kommer nu att fortsätta den dialog som pågår med Svenskt Näringsliv och Arbetsmarknadsdepartementet för att kunna skapa stabilitet för kunder och medarbetare.

APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals Gothenburg, som är i drift sedan 2012, rymmer både direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg från hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen upp till 20.000 TEU-kapacitet. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag i Nederländerna har 22 000 anställda i 59 länder och omsätter 4,17 miljarder USD (2016).