Pressmeddelande -

Medlingen mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet pågår

- Bra samtal men ännu inga konkreta framsteg

Samtalen förs i en bra och konstruktiv anda, men det är också tydligt att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra. Så sammanfattar Sophia Tuveson, Head of HR & Labour Relations APM Terminals, medlingssamtalen mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar.

Efter att de förhandlingar som pågått lokalt mellan Hamn 4:an och APM Terminals under några veckor inte har lett till några större framsteg, gick processen i veckan in i ett delvis nytt skede, då parterna träffades för centrala medlingsdiskussioner.

- Jag tror att både vi och motparten ser fördelar med att vi nu diskuterar på en central nivå. I en medling är viljan till kompromisser större. Jag är därför försiktigt positiv, säger Sophia Tuveson.

APM Terminals kom till medlingarna, som förs i Svenskt Näringslivs lokaler i Göteborg, med det övergripande kravet att de överenskommelser som sluts måste innebära att bolaget får garantier att man klarar av att hålla servicenivåerna gentemot kunderna under sommaren.

- Det är egentligen mycket enkelt, kan motparten inte acceptera den målformuleringen, finns ingen anledning att fortsätta med samtalen.

APM Terminals vill inte spekulera i när eller om medlingen kommer att resultera i något konkret. Diskussionerna förs med en helt öppen almanacka och APM Terminals arbetar nu intensivt för att dämpa effekterna för kunderna av den strejk som är varslad till tisdag nästa vecka.

- Även om samtalen som sagt var förs i en konstruktiv anda, måste vi naturligtvis arbeta vidare med den beredskapsplan vi har i den händelse strejken blir ett faktum.

Ämnen


APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals Gothenburg, som är i drift sedan 2012, rymmer både direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg från hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen upp till 20.000 TEU-kapacitet. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag i Nederländerna har 22 000 anställda i 59 länder och omsätter 4,17 miljarder USD (2016).