Skip to main content

Ny bemanningspool för APM Terminals

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2017 10:00 CEST

APM Terminals har tecknat avtal med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco om en skräddarsydd bemanningslösning. Med start den 1 oktober kommer extrapersonal till APM Terminals i Göteborg att anlitas via dem.

”Huvuddelen av det arbete som utförs på terminalen kommer även fortsättningsvis att genomföras av tillsvidareanställda medarbetare. Men genom samarbetet med Adecco ökar APM Terminals flexibliteten och tillförlitligheten under tider och perioder då man behöver extra bemanning för att hantera specifika önskemål från kunderna”, säger Henrik Kristensen, VD APM Terminals Gothenburg. ”Liksom hos andra serviceföretag kan dagliga arbetsflöden förändras. I vår verksamhet ser vi väderförhållanden som påverkar fartygsplaner, sista minutenförändringar i leveranskedjan eller oplanerad frånvaro, vilket gör att vi måste kunna anpassa vår personalstyrka efter kundernas önskemål. Vi räknar med att den nya bemanningslösningen leder till ökad kundnytta som även attraherar fler kunder och volymer”.

APM Terminals har tidigare ingått i det så kallade Blixtsystemet, där man delat extrapersonal med tre övriga terminaler i Göteborg. Idag arbetar drygt 300 personer som timvikarier i Blixtsystemet, som delas av APM Terminals, Logent Ports & Terminals AB och Gothenburg Ro/Ro Terminal AB. Till Adeccos bemanningspool kommer både de som idag arbetar inom Blixtsystemet men även andra intresserade, ha möjlighet att söka.

De medarbetare som kommer att arbeta ofta och mycket i den nya bemanningspoolen får även en bättre anställningstrygghet. APM Terminals samarbete med Blixtsystemet upphör helt vid årsskiftet.

Adecco är ett globalt världsledande företag inom bemanning och rekrytering och en erfaren och välrenomerad partner till flera andra stora företag i Sverige. Det nya avtalet innebär att Adecco i Göteborg kommer hantera rekrytering och ersättning för den bemanning som arbetar extra hos APM Terminals.

”Vi ser fram emot att få bidra med kompetent bemanning och bli en partner till APM Terminals Gothenburg. Vi startar nu rekryteringen av medarbetare och vår ambition är att tillsammans med APM Terminals bygga upp en väl fungerande bemanningslösning för ett långsiktigt samarbete”, säger Niklas Evheden, kontorschef på Adecco i Göteborg.

APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals Gothenburg, som är i drift sedan 2012, rymmer både direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg från hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen upp till 20.000 TEU-kapacitet. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag i Nederländerna har 22 000 anställda i 59 länder och omsätter 4,17 miljarder USD (2016).