Skip to main content

Kommunikationschef på Apotekarsocieteten

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 08:30 CET

Apotekarsocieteten har inrättat en tjänst som kommunikationschef vilken Birgitta Karpesjö tillträdde den 1 februari.

- Ett mål med den nyinrättade tjänsten är att synliggöra att Apotekarsocieteten är en aktiv part inom hela läkemedelsområdet, från tidig utveckling till användning av läkemedel. Det är där vår styrka ligger
att vi är till för hela läkemedelskedjan oavsett profession. För den nyinrättade tjänsten som Kommunikationschef har jag lagt stor vikt vid att arbetet ska fokuseras på framtidsfrågor (t.ex. hur framtidens sektion och kretsstruktur ska se ut, vad krävs för att öka medlemsantalet), strategiska
frågor (t.ex. vilka organisationer ska vi ha vilka samarbeten med, utveckla certifieringsområdet) och kommunikation (vad ska föreningen kommunicera, synliggöra pristagare/stipendiemottagare). Vi är idag alldeles för splittrade i dessa för föreningen helt avgörande frågor och jag anser det helt nödvändigt att vi avsätter tid och resurser för detta, säger vd Andreas Furängen. Två viktiga frågor som vi redan arbetar med är farmacevtiska tjänster och vikten av att ha kvar läkemedelsforskningen i Sverige, säger vd Andreas Furängen

Birgitta Karpesjö kommer närmast från tjänsten som chef för föreningssekretariatet vid Apotekarsocieteten.

För ytterligare information kontakta vd Andreas Furängen, andreas.furangen@apotekarsocieteten.se , tel 08 723 50 61

Kontaktuppgifter kommunikationschef Birgitta Karpesjö, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se ,
tel 08 723 50 42


Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy