Skip to main content

Läkemedelsgenomgångar - vem tar ansvar för patienten?

Blogginlägg   •   Jul 08, 2013 10:31 CEST

Olämplig läkemedelsbehandling ger fler sjuka äldre, med kraftigt försämrad livskvalitet som följd och dyrare kommunal äldrevård. Samarbetet ”Koll på läkemedel”, som drivs av pensionärsorganisationerna PRO och SPF samt Apoteket, formulerar ett antal krav för att äldres läkemedelsbehandling ska förbättras. Ett av kraven, att äldre personer över 75 år och som använder fem läkemedel eller fler ska erbjudas regelbundna läkemedelsgenomgångar har genom Socialstyrelsens författning fastställts. Men i praktiken finns problemet med många äldres läkemedelsbehandling kvar.

Vid Koll på läkemedels-seminarium i Almedalen – Läkemedelsgenomgångar – vem tar ansvar för patienten, belystes frågan i en debatt. Ann Carlsson, vd i Apoteket berättar att Apoteket gör läkemedelsgenomgångar dels på de öppna apoteken och dels inom vården.

- Läkemedelsgenomgångar behöver göras i allt större utsträckning och här kan Apoteket hjälpa genom den farmaceutiska kompetensen, säger Ann Carlsson.

Sten Boström, ombudsman inom PRO och aktiv inom Koll på Läkemedel vill förändra synen på läkemedel,

- Vi måste se allvaret i hur man hanterar läkemedlen. De är inte av ondo. Ingen skugga faller på våra läkemedel de ger ofta nytta, men vi ska sprida kunskap och ta ansvar för de förskrivningar som sker, säger Sten Boström.

Lars Nilsson, sakkunnig inom läkemedel i SPF lyfter att medvetenhet är en förutsättning för förändring.

- Är vi inte medvetna om problemen blir det inte bra. Vi ska stärka våra medlemmar att bli kompetenta patienter. Vi vet att läkemedelsgenomgångar har betydelse. Det finns en författning som trädde i kraft senaste årsskiftet som inte följs i någon större utsträckning, säger Lars Nilsson.

Inom Koll på Läkemedels målområden finns fler krav ställda och som ännu inte är uppnådda. Bland annat ska det finnas en ansvarig läkare för all förskrivning.

Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för den nyinrättade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg och som har tagit över tillsynen från Socialstyrelsen.

- Det är bra att det har kommit en företskrift för att det ger oss ett underlag för att bedriva tillsyn. Läkemedelsgenomgångar är av oerhört stor vikt men löser inte hela problematiken, vi ska även ha en förskrivning som blir rätt från början och hitta incitamenten, säger Gunilla Hult Backlund.

Bertil Hagström allmänläkare i Göteborg har lång erfarenhet som förskrivande doktor. Hagström pekade på vikten av att ha en kontinuerlig kontakt med sin läkare för att fånga behov av preventiva åtgärder. Det handlar till exempel om att behandla risker för framtida sjukdomar

- Läkemedelsgenomgångar är viktigt. Men tid och kontinuitet saknas för detta. Vi kanske måste börja tänka nytt. Bristen på läkare i allmänmedicin är ett av de största problemen vi har, säger Bertil Hagström.

Ulrika Gillespie apotekare på landstinget i Uppsala som har besökt många olika äldreboenden i samverkan med läkare och genomfört många läkemedelsgenomgångar. Hon ser att det finns en förbättring på väg och har spelar farmaceuten en viktig roll
- Vi har många apotekare som arbetare nära patienterna och som bidrar med bra underlag som underlättar för läkaren att göra en läkemedelsgenomgång.

Magnus Axelsson, klinisk farmakolog i Västra Götalandsregionen, anser att resursbrist är det främsta hindret för att göra läkemedelsgenomgångar.

- Jag välkomnar den skrivning som Socialstyrelsen har tagit fram, men innan de införs brett bör det finnas fler bevis på att de gör hälsovinster. Det behövs också bra it-stöd som kan underlätta med tanke på resursbristen, säger Magnus Axelsson.

Maj Rom, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), leder ett nationellt projekt ”Bättre liv för sjuka äldre”. Läkemedelsgenomgångar är ett målområde i projektet.

- Det är väl känt hos alla att det inte är så lätt att göra rätt, vården gör så gott den kan och vill att det ska bli rätt från början. Man följer riktlinjer som gäller, det är viktigt att ha med sig det i debatten, säger Maj Rom.

Gerd Silk, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Gotland representerar den kommunala hälso- och sjukvården. Hon anser att kontinuitet hos vårdpersonalen och fler läkaren inom den kommunala hemsjukvården.

- Först då kan man göra läkemedelsgenomgångar i den utsträckning som behövs, och de är läkarnas ansvar, säger Gerd Silk.

Eva Fernvall, Apotekets kommunikationsdirektör modererade seminariet.

Alla behöver samverka för att åstadkomma förbättringar. Apoteket, PRO och SPF kommer att fortsätta driva frågan om läkemedelsgenomgångar och att användningen av olämpliga läkemedel minskar. Med perspektivet från den äldres livskvalitet och att alla olika kompetenser samspelar kommer vi att lyckas.


(Medverkande i seminariet Ann Carlsson, vd i Apoteket; Lars Nilsson, SPF; Sten Boström, PRO; Ulrika Gillespie, Uppsala Universitet; Gunilla Hult Backlund, Inspektionen för vård och omsorg; Maj Rom, SKL; Gerd Silk, medicinskt ansvarig sjuksköterska Gotland; Bertil Hagström, läkare Göteborg; Magnus Axelsson, klinisk farmakolog Västra Götaland)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.