Skip to main content

Trendseminarium i Stockholm, 17 november

Evenemang

17
NOV
Clarion Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 25 i Stockholm.
  -
Läkemedel i framtidens vårdsystem Apoteket AB:s dotterbolag Apoteket Farmaci bjuder in till ett trendseminarium under rubriken Läkemedel i framtidens vårdsystem. Huvudtalare på seminariet är Professor Ray Fitzpatrick från Storbritannien, Clinical director of Pharmacy at Wolverhampton Hospitals, National Health Service advisor. Ray Fitzpatrick beskriver intelligenta farmaci- och läkemedelstjänster och internationella trender samt hur det moderna sjukhusapoteket år 2020 ser ut. Saxat ur programmet: - Läkemedelsförskrivningen i öppen- och slutenvård och vilka som är växande terapiområden. Elisabet Torell, chef Läkemedelsstatistik, Apoteket Farmaci AB - Slutsatser kring läkemedelstrender. Björn Wettermark, enhetschef, Enhet för Analys & Jämförelser, Medicinskt Kunskapscentrum, Stockholms läns landsting - Vilka framtida utmaningar har vården ur ett läkemedelsperspektiv? Ser vi mer av nationella strategier, individansvar och ökad patientmakt? Roger Molin, sektionschef Hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, - Recept för framgång – LIMM, Lund Integrated Medicines Management. Överläkare Lydia Holmdahl från Universitetssjukhuset i Lund - Läkemedelsautomater i läkemedelsförsörjningen. Patrik Olsson, tf. verksamhetschef, Enheten för läkemedelsförsörjning, Landstinget i Halland - Äldre och läkemedel på akuten. Hur kan vi minska kopplingen mellan felaktig läkemedelsanvändning och sjukhusinläggningar? Catharina Sarlöv, specialist i internmedicin, City Akuten, Stockholm Anmäl ditt intresse senast måndag 15 november. Ring eller mejla till Maria Cserhalmi-Andersson på 070-5691 293 eller maria.cserhalmi-andersson@apoteketfarmaci.se. Varmt välkommen!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera