Skip to main content

Trendseminarium i Stockholm, 17 november

Evenemang

17
NOV
Clarion Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 25 i Stockholm.
  -

Läkemedel i framtidens vårdsystem

Apoteket AB:s dotterbolag Apoteket Farmaci bjuder in till ett trendseminarium under rubriken Läkemedel i framtidens vårdsystem.

Huvudtalare på seminariet är Professor Ray Fitzpatrick från Storbritannien, Clinical director of Pharmacy at Wolverhampton Hospitals, National Health Service advisor. Ray Fitzpatrick beskriver intelligenta farmaci- och läkemedelstjänster och internationella trender samt hur det moderna sjukhusapoteket år 2020 ser ut.

Saxat ur programmet:

- Läkemedelsförskrivningen i öppen- och slutenvård och vilka som är växande terapiområden.
Elisabet Torell, chef Läkemedelsstatistik, Apoteket Farmaci AB

- Slutsatser kring läkemedelstrender.
Björn Wettermark, enhetschef, Enhet för Analys & Jämförelser, Medicinskt Kunskapscentrum, Stockholms läns landsting

- Vilka framtida utmaningar har vården ur ett läkemedelsperspektiv?
Ser vi mer av nationella strategier, individansvar och ökad patientmakt?
Roger Molin, sektionschef Hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting,

- Recept för framgång – LIMM, Lund Integrated Medicines Management.
Överläkare Lydia Holmdahl från Universitetssjukhuset i Lund

- Läkemedelsautomater i läkemedelsförsörjningen.
Patrik Olsson, tf. verksamhetschef, Enheten för läkemedelsförsörjning,
Landstinget i Halland

- Äldre och läkemedel på akuten. Hur kan vi minska kopplingen mellan felaktig läkemedelsanvändning och sjukhusinläggningar?
Catharina Sarlöv, specialist i internmedicin, City Akuten, Stockholm

Anmäl ditt intresse senast måndag 15 november.

Ring eller mejla till Maria Cserhalmi-Andersson på
070-5691 293 eller maria.cserhalmi-andersson@apoteketfarmaci.se.

Varmt välkommen!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera