Skip to main content

Apoteket AB visar starkt resultat 2009

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 13:25 CET

Rensat för kostnader av engångskaraktär kopplat till omregleringen och företagets egen omställning, uppgick resultatet till över en och en halv miljard kronor, vilket är det bästa någonsin. Rörelseresultatet uppgick till 804 (950) miljoner kronor.

– Det goda resultatet ska ses i ljuset av de uppgifter som vi haft under förra året, nämligen att trygga en säker läkemedelsförsörjning, bidra till omregleringen och anpassa Apoteket AB till en ny marknadssituation. Det är en stor bedrift som alla medarbetare med stort engagemang bidragit till, säger Stefan Carlsson, vd och koncernchef i Apoteket.

 Apoteket har inom ramen för det goda resultatet lagt grunden för en ny marknad som ökar tillgängligheten och breddar utbudet. Apotekets arbete har skapat förutsättningar för nya aktörer att snabbt etablera sig samt att bygga upp Apotekens Service AB som ansvarar för viktig IT-infrastruktur som alla apoteksaktörer behöver.

 Apoteket möter nu konkurrens på alla fronter. Apotekets mål är att vara en ledande europeisk apoteksaktör i hälsobranschen, med den svenska marknaden som bas.

 – Vi ska utveckla våra erbjudanden, både på konsumentmarknaden och inom vård och omsorg. Vi ska också etablera nya apotek, bygga om och utveckla våra butiker för att underlätta för våra kunder att må bra, säger Stefan Carlsson.

 Här är Apoteket AB:s resultat 2009 i punktform (2008 års siffror inom parentes):

  • Nettoomsättningen uppgick till 43 073 (41 710) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet, inklusive omstruktureringskostnader motsvarande 733 (242) miljoner kronor, uppgick till 804 (950) miljoner kronor.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 532 (711) miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 3020 (4063) kronor.
  • Från den 1 november blev det tillåtet att i allmän handel sälja de flesta receptfria läkemedel som är godkända för den svenska marknaden.
  • I november ingick Apoteket aktieöverlåtelseavtal avseende de åtta apotekskluster som varit till försäljning.

Bokslutskommunikén för 2009 finns bifogad samt på www.apoteket.se

Presskontakter:

Stefan Carlsson, vd och koncernchef Apoteket AB, 010-447 54 20
Eva Fernvall, varumärkesdirektör Apoteket AB, 070-590 28 93 95
Per Matses, CFO Apoteket AB, 070-622 06 27

Apoteket erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Företagets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy