Skip to main content

Apoteket driver fyra Vårdotek vidare i Göteborg

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 08:36 CEST

Apoteket driver fyra Vårdotek vidare i egen regi och stänger de övriga åtta. Grundorsaken till att Vårdoteken stängs är att finansieringen inte gick att lösa.
– Vi anser fortfarande att idén är bra och kommer att driva fyra Vårdotek vidare, säger Apotekets marknadsdirektör Eva Fernvall.

Göteborg, i likhet med många andra orter, har haft tydliga problem med långa väntetider till primärvården. Ett sätt att bidra till en lösning är Vårdoteken som är en ny nivå i vården med journalförande sjuksköterskor på apotek. Sjuksköterskorna har ett eget mottagningsrum inne på apoteket där patienterna tas emot enskilt. Genom Vårdoteken kan fler patienter på ett smidigt och enkelt sätt få rätt vård.

Att Apoteket nu stänger åtta av tolv Vårdotek i Göteborg beror på att finansieringsfrågan inte gått att lösa. Apoteket har dock valt att driva fyra Vårdotek på Kronan, Vasen, Vågen och Atomen. Fram till första maj är också Vårdoteken på Svanen och Strömstaren öppna.

– Vi kommer att fortsätta att utveckla Vårdoteken och det har visats intresse från andra landsting, säger Eva Fernvall.

Sjuksköterskorna på Vårdoteken får ej skriva ut recept och kunderna betalar samma avgift som för ett besök hos en sjuksköterska på en vårdcentral, 60 kronor.

Presskontakter
Eva Fernvall, marknadsdirektör Apoteket AB, 08-466 10 74, 070-590 28 93
Andreas Rosenlund, presschef Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58


Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentoberoende, en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver folkhälsoarbete genom Vårdotek, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera