Skip to main content

Apoteket huvudsponsor för Cancerfonden

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 10:15 CEST

Apoteket är ny huvudsponsor för Cancerfonden. Avtalet, som är två år, innebär bland annat att Cancerfondens informationsmaterial om cancer kommer att finnas i Apotekets butiker. Apoteket vill med samarbetet stödja svensk cancerforskning och dess framsteg. Genom samarbetet hoppas båda parter att möjliggöra visionen om att all cancer ska kunna botas.

Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela medel till svensk cancerforskning och ge information om cancer. Via gåvor, testamenten och kampanjer finansierar Cancerfonden en större del av alla svenska forskningsprojekt om cancer som i rikstäckande konkurrens prioriteras av vetenskaplig expertis.

Fördjupat och intensifierat arbete
Apoteket är en av landets viktigaste hälsoaktörer med 950 apotek, kunniga medarbetare och ett brett folkhälsoperspektiv. Apoteket och Cancerfonden har samarbetat tidigare bland annat i Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj, men fördjupar och intensifierar nu sitt gemensamma arbete.

– För oss är det viktigt att samarbeta med rätt strategisk samarbetspartner. Apoteket och Cancerfonden är båda verksamheter som vilar på gemensam värdegrund. Genom Apotekets omfattande butiksnät når vi ut med information om cancer och dessutom hoppas vi på att nå ytterligare givare till svensk cancerforskning. Forskningen behöver mer pengar samtidigt är det viktigt att ge information direkt till den som väljer att stödja oss, säger Ursula Tengelin, generalsekretare Cancerfonden.

– Apoteket arbetar brett för att människor ska bli friskare. Cancerfonden gör ett mycket viktigt arbete när det gäller cancerforskningen. För Apoteket känns det därför naturligt att nu ta steget och bli huvudsponsor för Cancerfonden, säger Eva Färnvall, marknadsdirektör Apoteket AB.

Var tredje svensk drabbas av cancer
Cancer tillhör våra vanligaste sjukdomar. Man räknar med att var tredje svensk under sin livstid kommer att drabbas av en cancersjukdom. År 2004 diagnostiserades drygt 50 000 nya fall i Sverige. Cancer är vanligast bland äldre människor; omkring två tredjedelar är över 65 år när diagnosen ställs. I hela världen beräknas mer än tio miljoner människor drabbas av cancer varje år.

För ytterligare information kontakta:
Ursula Tengelin, generalsekretare Cancerfonden, tfn 08-677 10 03 eller e-post ursula.tengelin@cancerfonden.se

Eva Fernvall, marknadsdirektör Apoteket AB, tfn 08-466 10 74, 070-590 28 93 eller e-post eva.fernvall@apoteket.se

Mer information finns på cancerfonden.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera