Skip to main content

Apoteket kommenterar Swedish Match delårsrapport: Ökad snusförsäljning skadligt för folkhälsan

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 11:22 CEST

Swedish Match redovisar återigen en ökad försäljning av snus. Under årets första kvartal ökade bolagets snusförsäljning med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Swedish Match aggressiva satsning på att marknadsföra snus som ett alternativ till cigaretter kritiseras av Apoteket.

– Swedish Match gläds över den ökade snusförsäljningen och påstår att snusning är ett bra alternativ till rökning. Men den som slutar röka genom att börja snusa går från ett hälsofarligt beroende till ett annat. Med nikotinläkemedel kan man istället bli helt fri från nikotin, säger Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket.

Apoteket arbetar sedan länge med stöd till dem som vill sluta röka och snusa. En del i arbetet är att hjälpa rökare att bli helt nikotinfria och inte ersätta rökningen med snusning. Antalet snusare har ökat kraftigt de senaste åren och idag snusar drygt en miljon svenskar. Swedish Match och andra snusfabrikanters satsning på marknadsföring av snus kritiseras av Eva Fernvall.

– Vi kommer nu att öka vår opinionsbildning kring snusets hälsorisker. Det behövs en kraftfull motoffensiv till snusbolagens cyniska storsatsning på att locka in allt fler i ett beroende, säger Eva Fernvall.

– Nikotinläkemedel tillsammans med samtalsstöd är det bästa sättet att sluta röka. Sannolikheten för att förbli rökfri mångdubblas om man kombinerar nikotinläkemedel med rådgivning, säger Eva Fernvall.

På cirka 150 apotek runt om i landet är det möjligt att få hjälp av en hälsocoach som kan ge stöd till den som vill bli av med sitt nikotinberoende. Man kan även få telefonrådgivning om rökavvänjning dygnet runt på Apotekets Kundtjänst, telefon 0771-450 450.

Presskontakter
Eva Fernvall, marknadsdirektör Apoteket AB, 070-590 28 93
Andreas Rosenlund, presschef Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58

Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentoberoende, en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver folkhälsoarbete genom Vårdotek, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera