Skip to main content

Apoteket lämnar inte ut framtidsplaner till Konkurrensverket

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 14:43 CEST

På torsdagen lämnade Apoteket AB sitt svar på Konkurrensverkets förfrågan om vilka åtgärder företaget planerar inför den aviserade avvecklingen av apoteksmonopolet. Apoteket har valt att inte svara utförligt på de mycket detaljerade frågor som Konkurrensverket ställer.


– Självklart ska vi som dominerande aktör granskas av Konkurrensverket, säger Stefan Carlsson, VD för Apoteket AB. Jag har också vid flera tillfällen träffat verket och utförligt informerat om hur vi förbereder oss inför avvecklingen av monopolet. Vid vårt möte i april konstaterade också Konkurrensverkets generaldirektör att Apoteket, som alla andra företag, måste planera inför en framtida förändrad marknadssituation och att planer och förberedelser i sig inte strider mot konkurrenslagen.

Apoteket konstaterar i sitt svar att Konkurrensverkets frågor heller inte föranletts av misstanke om överträdelse av konkurrenslagen. Istället motiveras frågorna av ett uppdrag att föreslå regeländringar för att undanröja existerande hinder för tillträde på marknaden.

Apoteket är lite undrande inför den motiveringen av två skäl. Dels för att verket i februari i år publicerade en omfattande rapport med önskvärda regeländringar inför avregleringen av monopolet. Och dels för att verkets utredningsbefogenheter är kopplade till konkurrenslagen, medan uppdraget att lämna förslag på regeländringar inte har stöd där.

– Vi ser positivt på en avreglerad apoteksmarknad eftersom ökad konkurrens ger större valmöjligheter. Vi vill bli det bästa alternativet för våra kunder och förbereder oss inför den nya situationen, fortsätter Stefan Carlsson.

– Våra framtida konkurrenter kommer främst att vara globala apotekskedjor. De har redan kunskap och erfarenhet av att verka i konkurrens och är säkert väl förberedda för att snabbt rulla ut sina organisationer i Sverige. Hur våra planer och strategier ser ut för att möta den konkurrensen vill vi egentligen bara diskutera enskilt med våra ägare, staten.

I det svar som Apoteket AB lämnat in redovisas vilka prioriteringar Apoteket arbetar efter och det niopunktsprogram företaget följer för att utvecklas till ett kundorienterat och konkurrenskraftigt företag. Företaget skriver också att man utgår från att de uppgifter av allmän samhällskaraktär som Apoteket idag svarar för kommer att övertas av en eller flera samhällsinstanser.

Bilaga: Apoteket AB:s svar till Konkurrensverket

Länk till Konkurrensverkets skrivelse:
http://www.kkv.se/t/Page____2340.aspx

För ytterligare information, kontakta:
Eva Fernvall, varumärkesdirektör Apoteket AB, 08-466 10 74, 070-590 28 93
Helena Westström, pressekreterare, Apoteket AB, 08-466 11 30, 070-300 71 46


Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentobundet och en del av vården. Apoteket främjar människors hälsa genom inspiration för ett hälsosamt liv, Bokad rådgivning och Hälsotorg. Apoteket har cirka 90 miljoner kundbesök årligen, 11 000 medarbetare, driver 950 apotek, fyra produktionsanläggningar, fyra distansapotek och elva anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.