Skip to main content

Apotekets bokslutskommuniké 2018

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2019 08:30 CET

Apotekets försäljning till konsumenter har ökat under året. Försäljningsutvecklingen drivs av ett ökat antal kundbesök och förbättrade snittköp. Omsättningen uppgick till 20 083 miljoner kronor och rörelseresultatet till 509 miljoner kronor.

Fler kundmöten ökade försäljningen av både egenvård och förskrivet, det senare drivet av förmedlingen av fler avancerade läkemedel med högre snittpris. E-handeln växte med drygt 30 procent trots inkörningsproblem för Apotekets nya distanslager. Konsumentaffären visade totalt sett stark tillväxt. I avtalen med regioner och landsting påverkade färre kontrakt och lägre marginaler omsättning och resultat.

Under det fjärde kvartalet växte samtliga affärsområden och nettoomsättningen ökade med 10 procent. Vid årets slut började Apoteket leverera tjänster inom ramen för ett nytt landstingsavtal. Kvartalets satsningar på förbättring av butiksnätet och e-handeln drev ökade kostnader.

 • Att Apoteket håller en hög förändringstakt in i framtiden är en förutsättning för att möta kundernas behov. Investeringarna i det digitala kundmötet fortsätter och vi håller en hög takt i moderniseringen av butiksnätet. Flera utvecklingsprojekt pågår och vi arbetar samtidigt med att förbättra arbetssätt och organisation för att hålla en hög utvecklingstakt framåt, säger Ann Carlsson, vd för Apoteket.

Sammanfattning av januari- december 2018

(siffrorna inom parentes avser helåret 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 083 (19 871) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet uppgick till 509 (667) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 2,5 (3,4) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 457 (566) miljoner kronor.
 • I mars startade leveranserna från Apotekets nya distansapotek i Tamros lokaler utanför Stockholm.
 • Apoteket fick i ägaranvisningen förlängt uppdrag om apoteksombud till den 30 juni 2019.
 • Apoteket etablerade 8 nya apotek, stängde 8 och moderniserade 25. Vid årets utgång hade Apoteket 394 apotek.

Sammanfattning av oktober- december 2018

(Fjärde kvartalet 2017 inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5233 (4 753) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet uppgick till 70 (87) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 1,3 (1,8) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 63 (60) miljoner kronor.
 • Apotekets uppdrag om läkemedelsförsörjning, inklusive läkemedelsservice och kvalitetsgranskning samt tillverkning i Region Sörmland, trädde i kraft under kvartalet.
 • Apoteket öppnade 2 nya apotek, stängde 3 samt moderniserade och byggde ut 15.

Väsentliga händelser efter balansdagen

(Motsvarande summa för 2017 anges inom parentes)

 • Styrelsen föreslår utdelning om 230 (300) miljoner kronor avseende 2018.

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta varumärken. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.