Skip to main content

Apotekets delårsrapport januari-mars 2019: Branschbäst på hållbarhet

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 08:30 CEST

Omsättningen ökade med 4 procent under årets första kvartal och såväl e-handeln som försäljningen via apotek utvecklades positivt. Apoteket fortsatte satsa på lösningar som underlättar för kunderna att ta hand om sin hälsa, genom snabba produktleveranser samt stöd och rådgivning i olika kanaler.

Såväl försäljningen av förskrivna produkter som egenvård ökade i både butik och e-handel under kvartalet. Högre snittpriser och fler kundmöten bidrog till utvecklingen och resulterade i en nettoomsättning om 5 085 miljoner kronor. Förutsättningarna på vårdmarknaden är fortsatt utmanande och påverkar resultat och marginal. Rörelseresultatet uppgick till 92 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 1,8 procent, i nivå med förväntningarna.

Apoteket tror på att möta kunden genom en kombination av butiker och digitala plattformar. Därför investerar vi i nya it - lösningar och förnyelser av butiksnätet, vilket drev kostnader i kvartalet.

– Vi letar hela tiden efter nya vägar till ett liv i hälsa. Under första kvartalet breddades egenvårdssortimentet med produkter vi vet att kunderna uppskattar. Även det webbunika sortimentet utökades, med tonvikt på produkter som typiskt sett köps online. Antalet butiker som erbjuder vaccinationer har blivit fler och idag kan man få hjälp att skydda sig mot exempelvis TBE och bältros på 50 apotek, säger Ann Carlsson, vd för Apoteket.

Hållbarhet som kärnaffär

Nyligen utsågs Apoteket till branschens mest hållbara varumärke i två olika mätningar. Båda utgick från konsumenternas uppfattning, vilket gjorde utmärkelserna extra glädjande. Apoteket styr hållbarhetsarbetet genom att identifiera var den positiva påverkan på människa, miljö och ekonomi är som störst. Det viktigaste bidraget till ett hållbart samhälle är den rådgivning och de läkemedel som förmedlas vid de 50 miljoner kundmöten Apoteket genomför varje år.

Sammanfattning av januari- mars 2019 (första kvartalet 2018 inom parentes)

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 085 (4 882) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 92 (146) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 1,8 (3,0) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 82 (130) miljoner kronor.
  • Apoteket öppnade två nya apotek och hade vid kvartalets utgång 395 apotek.

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • Årsstämman beslöt om en utdelning på 230 (300) miljoner kronor till ägaren.
  • På årsstämman den 24 april valdes Ingrid Bonde till ny styrelseordförande i Apoteket. Per Uebel och Erik Sandstedt valdes in som nya ledamöter. Inger Andersson, Pia Gideon, Lars Nilsson och Barbro Fridén omvaldes till styrelsen.
  • Apoteket fick i ägaranvisningen uppdraget att tillsvidare behålla befintliga apoteksombud.
  • Apoteket utsågs till branschens mest hållbara varumärke i Sustainable Brand Index årliga mätning.

Delårsrapporten i sin helhet finns i bifogad fil.

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta varumärken. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.