Skip to main content

Du kan behandla din ledvärk själv med receptfria läkemedel

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 09:51 CEST

Drygt 18 procent av allmänheten mellan 25-34* år uppger att de har ledvärk varje månad. Receptfria läkemedel, tillsammans med motion är ett bra sätt att lindra symtomen på ledvärk när de dyker upp.

Under mars och april genomför Apoteket en kampanj för att öka allmänhetens kunskap om hur man kan förebygga och behandla ledvärk. Kampanjen belyser hur vanligt det är med ledvärk och ska samtidigt öka kunskapen kring ledvärk samt dess konsekvenser.

Artos, även kallad ledsvikt, är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos äldre människor, men också vanligt hos yngre och medelålders. Innan man får diagnosen artros har man ofta haft ledvärk, ibland upp till 10 år från första symtomen.

– Träning kan ge samma effekt som en fulldos receptfria läkemedel och till och med förhindra utveckling av symtom till artros. Det är inte farligt att träna även om man har lite ont. Det är så viktigt att man tränar upp sina lårmuskler att det till och med mot vad man tidigare sagt är okej att använda värktabletter för att komma igång med motion och träning, säger Lars Rönnbäck, chef på Apotekets läkemedelsenhet.

Det finns olika sorters receptfria läkemedel man kan använda för att lindra ledvärken:

Kortverkande värktabletter. Paracetamol (Alvedon, Curadon, Panodil eller Reliv) är effektivt mot smärtan. Även acetylsalicylsyra (till exempel Aspirin, Bamyl, Magnecyl eller Treo) och ibuprofen (Alindrin, Ibumetin eller Ipren) fungerar bra mot ledvärk och dessa mediciner dämpar även inflammation. Ibuprofen är att föredra eftersom det har mindre risk för biverkningar än acetylsalicylsyra.

Värktabletterna börjar ge effekt inom 30 minuter och ger maximal smärtlindring inom 1-2 timmar. Effekten finns kvar i 4-6 timmar så du kan behöva ta tabletter flera gånger per dygn om ledvärken sitter i.

Långverkande värktabletter. Relifex är ett långverkande läkemedel som minskar smärtan och dämpar inflammationen. Du tar medicinen en gång per dag och effekten kommer successivt. Full effekt når du efter cirka ett dygn och effekten sitter då i ytterligare ett dygn. Du kan ta Relifex i upp till två veckor. Har du fortfarande besvär med ledvärken bör du kontakta en läkare.

Glukosamin. Glukosamin finns i Artrox, Glucosine, Glukomed, Glukosamin Copyfarm och Glukosamin Pharm Nord. Det är en substans som redan finns i kroppen och därför ger få biverkningar. Den symtomlindrande effekten, det vill säga smärtlindring och förbättrad rörlighet, kommer vanligen inom fyra veckor. Om du inte har effekt då är det ingen idé att fortsätta med glukosamin.

För samtliga receptfria läkemedel bör läkare kontaktas efter en månads egenvårdsbehandling för att utesluta att kunden inte har en reumatisk artrit eller liknande. Efter fastställd diagnos kan kunden fortsätta sin behandling i egenvård om effekt har uppnåtts.

Presskontakter
Lars Rönnbäck, chef läkemedelsenheten, Apoteket AB, 08- 466 19 43, 070 569 23 94
Andreas Rosenlund, presschef Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58


Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentoberoende, en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver folkhälsoarbete genom Vårdotek, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy