Skip to main content

Kraftigt resultatlyft för Apoteket AB

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 10:03 CET

Apotekets rörelseresultat till och med tredje kvartalet 2006 förbättrades till 432 miljoner kronor, en ökning med 249 miljoner kronor. I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader på 89 miljoner kronor.

– Det goda resultatet ger oss möjligheter att fortsätta satsa på tillgängligheten och vidta åtgärder för att korta väntetiderna. Vi behöver också medel för att fortsätta vässa organisationen inför en framtida omreglering, säger Stefan Carlsson, vd, Apoteket AB.

Under året har Apoteket utökat öppettiderna på 126 apoteket med motsvarande 20 000 timmar eller lika mycket som åtta nyöppnade apotek. Utöver detta har tre apotek och sju Apoteket Shop öppnats.

– De utmaningar företaget stått inför har hanterats på ett positivt sätt av medarbetarna och Apoteket har därför, som en uppmuntran, beslutat om två arbetsfria dagar till samtliga medarbetare, säger Stefan Carlsson.

• Nettoomsättningen uppgick till 27 662 miljoner kronor.
• Försäljning av läkemedel på recept ökade med 2,5 procent till 16 263 miljoner kronor.
• Försäljningen av egenvårdsprodukter ökade med 13,3 procent till 3 914 miljoner kronor.
• Rörelseresultatet uppgick till 432 miljoner kronor, en förbättring med 249 miljoner kronor. Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader på 89 miljoner kronor.
• Resultatförbättringen förklaras främst av produktivitetsförbättringar i receptverksamheten som nu är i ekonomisk balans. Vidare har också tillväxten av egenvårds- och tjänsteförsäljningen bidragit.
• Resultatet efter skatt uppgick till 317 miljoner kronor.

Hela delårsrapporten återfinns på www.apoteket.se

Presskontakter
Per Matses, vice vd Apoteket AB, 08-466 12 01, 070-622 06 27
Thony Björk, kommunikationsdirektör Apoteket AB, 08-466 11 61, 070-520 03 57


Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentobundet, en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 11 000 medarbetare, 90 miljoner kundbesök, driver 950 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och elva anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver folkhälsoarbete genom Hälsotorg, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy